Bachelorprogram 3- og 4-årig, Trondheim

Utøvende musikk


Repertoarkrav for hovedinstrument

Repertoarkrav for hovedinstrument ved opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk 2019, ved NTNU Institutt for musikk
""

Fri, 29 Jun 2018 13:01:39 +0200

Treblåseinstrument

Fløyte

 1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i H-moll BWV 1030, eller Händel Sonate i G-dur
 2. En hurtig sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur
 3. Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo
 4. Et nyere verk for solo fløyte, komponert etter 1950 
 5. Et selvvalgt verk

Obo

 1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats.
 2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller Vivaldi: Konsert i a-moll, 1. og 2. sats.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14.

Klarinett

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino.
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43,
  eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. (Schumann kan evt. spilles i versjon for B-klarinett.)
 3. Et selvvalgt verk.

Fagott

 1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter No 5 i d-moll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45.)
 2. To etyder av middels vanskelighetsgrad.
 3. Et selvvalgt verk.

Messingblåseinstrument

Horn

 1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering.

Trompet

 1. Francis Thomé: Fantasie.
 2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2.
 3. Et selvvalgt soloverk.

Trombone

 1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88.
 2. Ett av følgende verker:
  • J.E. Galliard: Sonate nr 5
  • L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7
  • C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144
  • N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#)

Basstrombone

 1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement).
 2. Ett av følgende verker:
  - McCarty: Sonata, eller
  - E. Bozza: Allegro et Finale, eller
  - W. Hartley: Sonata Breve, eller
  - G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.

Tuba

 1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats
  eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister).
 2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies.
 3. Et selvvalgt verk.

Strykeinstrument

Fiolin

 1. En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Bratsj

 1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Cello

 1. En sats fra en av Bachs solosuiter
 2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Kontrabass

 1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats
 2. Obligatorisk verk : C. D. v  Dittersdorf : Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats
 3. Et selvvalgt verk

Andre instrumenter og vokal

Klaver

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier.
 2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2).
 3. Et romantisk eller impresjonistisk verk.
 4. Et selvvalgt verk.

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Orgel

 1. D. Buxtehude:Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157
 2. Et verk fra barokken med spilletid på 5-10 minutter
 3. Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5 -10 min.
 4. En forberedt firstemmig koral med pedal

Søkere med klaverbakgrunn og liten orgelerfaring kan søke om å få erstatte opptakskravene for orgel helt eller delvis med tilsvarende krav for klaver.

Gitar

 1. To etyder fra F. Sor op. 6 eller 29, eller M. Carcassi op 60.
 2. En sats fra en suite eller sonate for lutt, fiolin eller cello av J.S. Bach.
 3. En etyde eller et preludium (nr. 2, 4 eller 5) av H. Villa-Lobos
 4. Ett eller flere selvvalgte verker på minimum ca. 10 min.

Programmet må inneholde musikk av ulik karakter, både langsomme og hurtige stykker, og de selvvalgte verkene må ha en vanskelighetsgrad som minst tilsvarer de nevnte eksemplene på obligatoriske stykker.

Akkordeon

 1. Obligatorisk verk: En sonate av D. Scarlatti, eller J.S.Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier
 2. Et selvvalgt originalskrevet verk med vanskelighetsgrad minst som T. Lundquist: Sonatina Piccola
 3. Ett eller flere selvvalgte verk

Slagverk

 1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:
  - et stykke for lilletromme
  - et stykke for pauker
  - et stykke for melodisk slagverk
  - ev. et stykke for multioppsett.
 2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca 4 uker før opptaksprøven.

Sang

Til første runde av opptaksprøvene framføres 2 sanger: En fra punkt 3 og en fra punkt 4. Markér på følgeskjemaet hvilke to sanger som framføres i 1. runde.

 1. En sang fra barokken
 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode
 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950.
 4. En opera- eller oratoriearie
 5. En sang uten akkompagnement
 6. Opplesning av et selvvalgt dikt
 7. Selvvalgt stykke på klaver