Utøvende musikk

Bachelorprogram 3- og 4-årig

Utøvende musikk


Nasjonale opptaksprøver i gehør og teori

Opptaksprøvene i gehør og musikkteori gjøres digitalt. Prøvene er felles for alle læresteder som tilbyr utdanning innen utøvende musikk.

I videoen nedenfor ser du et eksempel på hvordan en slik prøve kan være (varighet 5 minutter og 47 sekunder):