Kontakt

Grafisk design - bachelorstudium

Kontakt

Studieprogramleder

Universitetslektor Eivind A. Johansen er studieprogramansvarlig for Bachelor i grafisk design ved NTNU i Gjøvik. Ta gjerne kontakt!

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Informasjon om fakultetets studieprogram/opptak til disse
  • Generell informasjon om studieoppbygging
  • Oversikt over regler og forskrifter
  • Planlegging og gjennomføring av studieforløpet – studieprogresjon, mestring og motivasjon
  • Fremtidsplaner/karriereønsker: Hva vil du med utdannelsen din? Hva er muligheten for videre studier?
  • Valg og bytte av emner og studier og innpass/fritak av emner
  • Spørsmål om permisjoner

Hvordan kontakte studieveilederne?

  • Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)