Studiets oppbygning

Grafisk design - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Bachelor i grafisk design er en treårig utdanning. Fullført studium gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i grafisk design (engelsk: Bachelor of Arts in Graphic Design (BA in Graphic Design) ). Studiet tilbys kun som heltidsutdanning, og krever tilstedeværelse på campus.

Alle emner er obligatoriske og det tilbys ikke valgfag. I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, samt selvstudium og ansvar for egen læring, er studiet basert på:

  • En kontinuerlig rekke av praktiske designprosjekter
  • Essayskriving
  • Øvelsesoppgaver og praktiske prosjekter

Utdanningen har ikke en tradisjonell bacheloroppgave i siste semester. I stedet satses det bevisst på en integrert og inkrementell læringsform ved at studentene skriver minimum to essay hvert semester gjennom hele studieløpet og i tillegg utfører en rekke til dels omfattende designprosjekter i løpet av studietiden. I siste semester samler studentene ti designarbeider i en mappe som framstilles for sensur og avgangsutstilling.

Utenlandsopphold

Her er mulighetene mange, men det er lurt å starte planleggingen i god tid.

For bachelor i grafisk design har NTNU avtaler om plasser ved to prestisjefulle britiske designutdanningsinstitusjoner som studieprogrammet har særlig gode relasjoner til:

  • Central Saint Martins College of Art and Design i London (Graphic Design)
  • University of Reading (Department of Typography & Graphic Communication)

og ved

  • Duale Hochschule Baden-Württemberg i Ravensburg i Tyskland

Det er imidlertid også mulig å ta femte semester ved andre utenlandske universiteter.

Din studieveileder kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning. Du kan også få hjelp med mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg på ditt studieprogram.

Les mer om utenlandsopphold her.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan