Studiets oppbygning

Bachelor i grafisk design - Gjøvik

Studiets oppbygning

Studiet består av 180 studiepoeng og kan bare tas på heltid på campus. 

I tillegg til forelesninger og selvstudium, er studiet bygget på

  • Praktiske designprosjekter
  • Øvingsoppgaver i våre designlaboratorier
  • Essayskriving

Noe av undervisningen og pensum kan være på engelsk.

Studietur

I 3. semester arrangeres det en studietur til Roma. Turen har som tema den klassiske skrifttradisjonen i Roma – i et arkitektur-, kunst- og politiskhistorisk perspektiv.

Bacheloroppgave og mappe

På denne utdanningen skriver du ikke en tradisjonell bacheloroppgave. I siste semester vil du designe din egen digitale eller fysiske avgangsportefølje hvor du raffinerer og presenterer åtte av dine designarbeider fra studieløpet. Porteføljen fremstilles for sensur og avgangsutstilling. 

I tillegg vil du skrive minimum to essays eller rapporter hvert semester gjennom hele studieløpet.

Utveksling

Du kan reise på utveksling til utlandet i høstsemesteret det siste året (5. semester).

NTNU anbefaler utveksling ved Duale Hochschule Baden-Württemberg, Ravensburg i Tyskland.

Du kan også reise til andre utenlandske universiteter.

Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om 

  • forhåndsgodkjenning og emnevalg
  • tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning

Les mer om søknadsprosedyrer, frister, stipend osv.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan