Hva kan jeg bli?

Grafisk design - bachelorstudium

Hva kan jeg bli?

Fullført studium vil kvalifisere til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert arbeid i designbyråer, reklame­byråer, kommunikasjonsbyråer, web- og multi­medieutviklingsbyråer, forlag, aviser, bedrifter som utvikler teknisk dokumentasjon, museer, kringkasting, grafiske bedrifter eller andre virksomheter innen privat og offentlig sektor som benytter egen designer eller har designrelevante stillinger.

Utdanning­en gir imidlertid også bred kompetanse med overføringsverdi i forhold til andre yrkesområder. På sikt er etablering av egen designpraksis en mulighet. Fullført studium bidrar også til kvalifisering for undervisningsstillinger i videregående skole, fagskoler og i høgere utdanning.

Studentintervju

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland, inkludert Master in Interaction Design ved NTNU i Gjøvik.

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.