Grafisk design

Bachelorprogram 3-årig, Gjøvik

Grafisk design

– Jobbmuligheter

Grafisk design

Fullført studium vil kvalifisere til arbeid som grafisk designer eller andre former for designrelatert arbeid i designbyråer, reklame­byråer, kommunikasjonsbyråer, web- og multi­medieutviklingsbyråer, forlag, aviser, bedrifter som utvikler teknisk dokumentasjon, museer, kringkasting, grafiske bedrifter eller andre virksomheter innen privat og offentlig sektor som benytter egen designer eller har designrelevante stillinger.

Utdanning­en gir imidlertid også bred kompetanse med overføringsverdi i forhold til andre yrkesområder. På sikt er etablering av egen designpraksis en mulighet. Fullført studium bidrar også til kvalifisering for undervisningsstillinger i videregående skole, fagskoler og i høgere utdanning.

Studentintervjuer

Studentintervjuer

Les intervjuer med tidligere studenter for å få et bedre inntrykk av hvilke muligheter du har med en Bachelor i grafisk design.

Studentintervjuer