Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor ved Bachelor i mediedesign ved NTNU i Gjøvik.

Emner:

  • Ergonomi i digitale medier
  • Responsiv web
  • Prototyping for mobile enheter
  • Praktisk fargestyring
  • Diverse verktøykurs (inkl. InDesign og Photoshop)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling