Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

– VVS

VVS

Studieretning VVS i Trondheim

Studieretningen VVS-teknikk gir deg teoretisk og praktisk kompetanse innenfor varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk.

Etter fullført studium kan du konstruere energieffektive ventilasjonsanlegg som gir godt inneklima, anlegg for vannforsyning, avløp og drenering, og energieffektive oppvarmings- og kjølesystemer for bygninger.

Studieretningen gir deg også kunnskap om styring og kontroll av VVS-anlegg. Etter fullført studium har du kompetanse til å prosjektere komplette VVS-anlegg for bygninger og samarbeide med arkitekter og andre ingeniører i en moderne byggeprosess.


Studieplan

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg, men i høstsemesteret er fortsatt to av fire emner like på alle studieretningene .

Studieplan og emner finner du på nederst på siden Studiets oppbygging.