Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

– Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

Studieretning drift og vedlikehold i Trondheim

Studieretningen drift og vedlikehold gir deg teoretisk og praktisk kompetanse innenfor drift og vedlikehold innen alle typer industri, både landbasert- og offshoreindustri.

Du lærer å planlegge og gjennomføre drift- og vedlikeholdsprosjekter, og innhente data for å kunne ta beslutninger som forlenger levetiden til produksjonsutstyr og sørger for optimal og bærekraftig drift av systemene .


Studieplan

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg, men i høstsemesteret er fortsatt to av fire emner like på alle studieretningene .

Studieplan og emner finner du på nederst på siden Studiets oppbygging.