Maskiningeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Maskiningeniør

– Maskinkonstruksjon

Maskinkonstruksjon

Studieretning maskinkonstruksjon i Trondheim

Studieretningen maskinkonstruksjon gir deg teoretisk og praktisk kompetanse innenfor dimensjonering, styring og produksjon av maskiner og maskinkomponenter.

Etter fullført studium har du inngående kunnskap om analytiske og numeriske beregningsmetoder for maskinkonstruksjoner.

Du får omfattende erfaring med å finne og bruke relevante tekniske standarder.


Studieplan

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg, men i høstsemesteret er fortsatt to av fire emner like på alle studieretningene .

Studieplan og emner finner du på nederst på siden Studiets oppbygging.