Elektroingeniør - Ingeniør / bachelorstudium (3-årig), Trondheim

Bachelor i ingeniørfag, elektro - Trondheim

Automatisering og robotikk

To studenterved en robotarm
Foto: Geir Mogen

Studieretning Automatisering og robotikk, Trondheim

​​​​​​​Kravet til omstilling og produktivitet i alle deler av samfunnet gjør automatisering stadig viktigere for vår moderne levemåte, og til en sentral drivkraft til fornying i arbeidslivet. Du kan delta i denne utviklingen.

Du har sikkert hørt om biler, skip og fly som styrer seg selv. Nytt medisinsk utstyr som letter hverdagen for mange. Automatisk produksjon. Roboter. Kunstig intelligens og datasyn. Automatiseringsteknikken er spesiell i forhold til tradisjonell databehandling fordi vi analyserer og styrer fysiske prosesser og systemer. Vi plasserer elektroteknikk og datateknikk i en større sammenheng, og har etablert et fundament for å analysere dette samspillet.

I løpet av studiet vil du gjennomføre prosjekter i samarbeid med medstudenter og bedrifter der du får være med å løse realistiske problemstillinger ved bruk av roboter og styringssystemer. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt arbeidsliv.

Hvorfor bør du velge denne studieretningen?

Automatisering er en forutsetning for det moderne samfunnet. De som kan lage automatiserte løsninger vil være med å forme fremtidens hverdag. Vil du være med å skape og vedlikeholde robotteknologi og styringssystemer?

Du vil lære hvordan elektronikk og datateknikk kan spille sammen med fysiske prosesser for å skape effektive og nyttige systemer. Du kan velge å fordype deg i muliggjørende teknologier som roboter, industrielle styresystemer, innebygde datasystemer, bildeanalyse eller kunstig intelligens.

Godt arbeidsmarked

Automatisering og robotikk har en helt sentral plass i dagens arbeidsliv som en drivkraft i arbeids- og samfunnsutviklingen.

Det er et stort behov for ingeniører innen automatisering og robotikk. Du får et godt grunnlag i teknologi som kan brukes på svært mange områder.


Studieplan for elektroingeniør

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​