Elektroingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim–Gjøvik–Ålesund

Elektroingeniør

– Automatisering og robotikk

Automatisering og robotikk


Automatisering og robotikk

Det er et stort behov for ingeniører innen automatisering og robotikk. Kravet til omstilling og produktivitet i alle deler av samfunnet gjør at automatisering og digitalisering blir stadig viktigere for vår moderne levemåte. Automatisering og robotikk er en sentral drivkraft til fornying av næringsliv og samfunn.

Fagområdet automatisering kombinerer datateknologi, elektronikk og mekanikk for å skape moderne tekniske løsninger. Tidligere har teknologien fokusert på å effektivisere industrien, men nå gjør den også sitt inntog i hverdagen til den enkelte. Automatisering knytter sammen muliggjørende teknologier som kan brukes på de fleste fagfelt.

Eksempler på ulike sektorer:

 • Helse
 • Maritime bransjer (utstyr og styresystemer)
 • Havbruk
 • Næringsmiddel
 • Fleksibel produksjon (roboter, PLS)
 • Fornybar energi
 • Prosessindustri
 • Olje- og gassindustrien

Eksempler på muliggjørende teknologier

 • Virtuell prototyping (digitale tvillinger)
 • 3D skanning, -modellering og -printing
 • Simulatorer og utvidet virkelighet (AR)
 • Roboter
 • Industrielle styresystemer (PLS)
 • Kybernetikk, modellbasert regulering og estimering
 • Bildeanalyse
 • Kunstig intelligens
 • Integrert datateknikk (embedded systems)

I løpet av studiet vil du gjennomføre prosjekter sammen med andre studenter og i samarbeid med bedrifter der du får være med å løse realistiske problemstillinger. Den avsluttende bacheloroppgaven kan du velge å gjennomføre med problemstillinger fra lokalt næringsliv.


Hvorfor bør du velge denne studieretningen?

Automatisering er en forutsetning for det moderne samfunnet. De som kan lage "automagiske" løsninger vil være med å forme fremtidens hverdag. Vil du være med å skape og vedlikeholde robotteknologi og styringssystemer?

Vi gir deg nøkkelkunnskaper i mikrokontrollere, programmering, måleteknikk, kybernetikk og roboter, bildeanalyse og kunstig intelligens. Realfag har en sentral plass i studiet.

Studieretningen har god kontakt med det lokale arbeidslivet både i Trondheim og i Ålesund. Begge studiesteder har godt samarbeid med et variert og allsidig næringsliv, og studentene kan velge å utføre sin bacheloroppgave i bedriftene. Hele femte semester er avsatt til valgbare emner som gir studentene mulighet til å velge sin egen spesialisering, eller velge et studieopphold ved et annet universitet. I dette semesteret får også studentene tilbud om å ta et emne som praksis i en bedrift.


Godt arbeidsmarked

Automatisering og robotikk har en helt sentral plass i dagens arbeidsliv som en drivkraft i nærings- og samfunnsutviklingen. Denne kompetansen trengs derfor i alle næringer og i det offentlige tjenestetilbudet.

Den nødvendige fornying i industri og offentlig sektor er helt avhengig av god kompetanse i automatisering. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede ingeniører.

I løpet av studiet vil studentene få gjennomføre prosjekter i samarbeid med bedrifter og offentlige tjenesteytere. Der får de være med å løse realistiske problemstillinger ved bruk av roboter og automatiseringsteknikk, og på den måten bli kjent med arbeidslivet.

Den avsluttende bacheloroppgaven kan også gjennomføres med problemstillinger fra næringslivet.