Studiets oppbygning

Biologi - bachelorstudium

Studiets oppbygning

To studenter studerer mose ute i skogen. Foto.

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Bachelorgrad i biologi har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i biologi. Biologer jobber både i laboratorier og ute i naturen. Feltkurs og ekskursjoner er viktig for utdanningen i biologi ved NTNU, og kursene har både faglige og sosiale elementer. Nye instrumenter sørger for å holde studentene oppdatert på utviklingen i de ulike fagfeltene. 

Semester 1-3: Felles fag

De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner (fag), blant annet kjemi, matematikk og ex.phil samt fem felles biologiemner. Her er det lett å få godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.

I enkelte biologiemner inngår ekskursjon som en obligatorisk aktivitet. Dette gjelder først og fremst BI1002 Faunistikk og floristikk, som har flere ekskursjoner i løpet av våren og sommeren av første studieår. Noen er dagsekskursjoner og andre foregår over flere dager i strekk. Det er obligatorisk for alle å delta på ekskursjonene for å bestå BI1002.

Semester 4: Valg av studieretninger

I det fjerde semesteret velger du én av følgende studieretninger:

Studieretningene er fordypningsområder som legger føringer for hvilket masterprogram du kan velge etter fullført bachelorgrad. Det er derfor viktig å foreta et bevisst og gjennomtenkt valg av studieretning. Studieretningene inneholder både obligatoriske og valgfrie emner, men alle oppfyller kravet til fordypning på minst 80 studiepoeng (sp).

Semester 5-6: Obligatoriske emner og valgbare emner

I ditt siste studieår vil du ta obligatoriske og valgbare emner beroende på valg av studieretning. 

Emner

Emnene (fagene) i bachelorstudiet i biologi er vist i studieplanen nederst på denne siden. Når du klikker på studieplanen og velger hvilket år du skal starte, vil du se hvilke emner (fag) som er obligatoriske og hvilke emner du kan velge selv. Biologiemner fra andre universiteter og høyskoler eller tilsvarende utdanning kan inngå som del av biologistudiet. For innpass av disse, ta kontakt med din studieveileder


Videre studier

Etter endt bachelorgrad kan du søke opptak til 2-årig mastergrad, se videre studier


 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan