Kontakt

Biologi - bachelorstudium

Kontakt

Har du spørsmål om

  • Valg av emner eller innpassing av emner fra tidligere utdanning
  • Studieretningsvalg og videre studier/masterstudie
  • Tilrettelegging av din studiehverdag
  • Utveksling 
  • Permisjon fra studiet
  • Andre spørsmål om studiet

Ta kontakt med en av våre studieveiledere. 

person-portlet

Silje Strand Lundgren
Studiekonsulent
silje.s.lundgren@ntnu.no
73559753
Toril Rausandaksel Ottesen
Studiekonsulent
toril.ottesen@ntnu.no
73598162
Ann-Kristin Strømseng
Studiekonsulent
ann.k.stromseng@ntnu.no
73412458

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)