Fysiologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fysiologi

– Studieretning

Nærbilde av plante. Foto.

Fysiologi er læren om hvordan organismene er bygd opp og fungerer, fra plantecellenes kommunikasjon med hverandre, og til blåhvalens tilpasning til et liv i havet. Fysiologi handler om allmenne prinsipper og prosesser i dyre- og planteriket, og om smarte løsninger på helt spesielle problemer.

Er du interessert i hvordan hjernen fungerer, eller i hvordan planter kan tilpasse seg et liv i ørkenen, da er kanskje emnekombinasjon fysiologi noe for deg.

Institutt for biologi har mange forskningsgrupper som jobber med interessante problemstillinger innenfor zoologisk fysiologi eller plantefysiologi. Dette betyr at du som student vil møte et aktivt miljø som gjennom forelesninger, feltkurs og laboratorieøvelser vil legge sjelen sin i å lære deg mer om noen av naturens mest fantastiske fenomener.

Mastergrad
Etter at du er ferdig med bachelorgrad har du kanskje planer om å begynne på et masterprogram? Studieretning fysiologi er obligatorisk for deg som vil begynne på masterprogram i biologi, på følgende studieretninger: