Hva kan jeg bli?

Biologi - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

 

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?

Bachelor og master i biologi gjør deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning - i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.

Vær oppmerksom på at det for mange utlyste stillinger i dag stilles krav om oppnådd mastergrad. For forskerstillinger kreves det som regel doktorgrad (ph.d.).

Offentlig sektor:

 • Forskerstillinger ved sykehus, universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter (for eksempel ved institusjoner som NINA, NIVA, Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Aquateam)
 • Forvalterstillinger innen natur og miljø i kommune, fylke og stat (for eksempel i institusjoner som Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn, Norsk polarinstitutt, Statens kartverk, Statens næringsmiddeltilsyn, Landbrukstilsynet og Norges vassdragsvesen)
 • Lærer i ungdomsskole og videregående skole, samt høgskolelektor

Privat sektor:

 • Private firmaer innen bioteknologi (forsker eller konsulent)
 • Konsulentfirmaer (konsulent innen miljøutredning)
 • Legemiddelfirmaer (konsulent, klinisk utprøving av produkter)
 • Marin oppdrettsvirksomhet
 • Forsker, biolog, miljøforvalter, konsulent i private eller halvstatlige firmaer (Statoil og Norsk Hydro, Det norske veritas og Kværner)
 • Media/forlagsbransjen
 • Konsulent/medarbeider i ikke-statlige organisasjoner og foreninger (NGO's). (Norges naturvernforbund, WWF, Bellona, Greenpeace, Norsk ornitologisk forening og Oslofjorden friluftsråd)

Videre studier

 

Tre studenter jobber med matematikk og fysikk oppgaver. Foto.
Å studere biologi er ikke bare anatomi, lab og skogsturer. Du må også sette deg inn i kjemi og statistikk. Men med god hjelp av medstudenter går det fint. 

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Masterstudier

Bachelorgraden i biologi fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende masterstudier på NV-fakultetet:

Andre masterstudier

Med en bachelorgrad i biologi kan du også være kvalifisert til opptak på andre masterstudier på NTNU.

 

Valgbare emner

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskravfor programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på:

 • Master i helse, miljø og sikkerhet
 • MSc in Industrial Ecology
 • Master i fysisk planlegging
 • Master i molekylær medisin
 • Master i nevrovitenskap

Det må søkes særskilt til alle 2-årige masterprogram gjennom NTNUs søknadsweb.


For spørsmål knyttet til andre masterprogram, ta direkte kontakt med ansvarlig fakultet.