Hva lærer jeg

Biologi - bachelorstudium

Hva lærer du?

To biologistudenter ser på innhold i glass på laboratoriet. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Hvorfor studere biologi?

Biologi er studiet av livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer. I dag er naturen utsatt for store utfordringer, og vi trenger mer kunnskap for å forstå og å forutsi effekter av klimaendringer og andre menneskeskapte miljøforandringer.
I bachelorstudiet i biologi ved NTNU lærer du om samspillet mellom artene og naturmiljøet. Studiet gir forståelse for sammenhenger, mekanismer og endringer i naturen. En biologibachelor gir også en solid innføring i å kunne beskrive og systematisere de artene som man finner i naturen. Du kan bidra til å bevare miljøet og til en bærekraftig utvikling for bruk og forvaltning av naturressursene.
Forstå livet – bevar miljøet! I bachelorstudiet i møter du biologi i teori og praksis, med stor vekt på felt- og laboratorie- undervisning, og du får en spennende og variert hverdag hvor du etter hvert kan fordype deg i en av fire studieretninger:

Dette er noe av det du kan finne ut ved å ta en biologiutdanning:

  • Hvorfor synger fuglene?
  • Hvordan overlever insekter og bartrær om vinteren?
  • Hvordan kan klimaendringer påvirke framtida di?
  • Hvor mange avkom kan en fisk få?
  • Hvordan kan biologer bidra til «det grønne skiftet»?
  • Hvordan kan menneskers inngrep i naturen påvirke naturressursene våre?
  • Hva betyr tap av artsmangfold for jordbruk, fiske og vår naturopplevelse?

Studier i biologi gir kunnskap om:

  • Det biologiske mangfoldet på jorda og utfordringer når det gjelder bevaring av naturmiljøet
  • Problemer som miljøendringer og tap av biologiske mangfold fører til på genetisk, arts og naturtypenivå