Biologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

– Videre studier

Masterstudier

Bachelorgraden i biologi fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende masterstudier på NV-fakultetet:

Andre masterstudier

Med en bachelorgrad i biologi kan du også være kvalifisert til opptak på andre masterstudier på NTNU.

Valgbare emner

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på:

  • Master i helse, miljø og sikkerhet
  • MSc in Industrial Ecology
  • Master i fysisk planlegging
  • Master i molekylær medisin
  • Master i nevrovitenskap

Det må søkes særskilt til alle 2-årige masterprogram gjennom NTNUs søknadsweb.


For spørsmål knyttet til andre masterprogram, ta direkte kontakt med ansvarlig fakultet.