Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Biologi

– Videre studier - masterprogram

Bachelorgraden i biologi fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier på NV-fakultetet:
 

Andre masterstudier på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Med en bachelorgrad i biologi kan du også være kvalifisert til opptak på andre masterstudier på NTNU.
Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse:

  • Master i helse, miljø og sikkerhet, MSc in Industrial Ecology, Master i fysisk planlegging, Master i molekylær medisin, Master i nevrovitenskap

Det må søkes særskilt til alle 2-årige masterprogram gjennom NTNUs søknadsweb.

For en total oversikt, se www.ntnu.no/studier/alle. For spørsmål knyttet til andre masterprogram, ta direkte kontakt med ansvarlig fakultet.