Studiemiljø

Biologi - bachelorstudium

Studiemiljø

Studiemiljø

Vi kan ønske deg velkommen til et flott studiemiljø her ved biologi!

Som student hos oss får du i stor grad ansvaret for din egen arbeidsdag og studieprogresjon. Den første tiden som student er en spesielt spennende og verdifull tid. Man knytter nye vennskap som i mange tilfeller varer livet ut.


Undervisningen

Studenttilværelsen ved studieprogrammet biologi har sine faste holdepunkter. Forelesningene er viktige, og dem kan det være mange av. Undervisningen skjer i moderne auditorier og laboratorier, og studentene har dessuten flotte lesesaler og datasaler. I den første delen av studiet er emnene felles for alle studentene på programmet. Lenger ut i studiene må du velge spesialisering. Det blir færre studenter på hvert kurs, og du får bedre kontakt med foreleserene og fagmiljøene.


Kollokvier, ekskursjoner og feltkurs

I tillegg kommer gruppearbeider (kollokvier) og andre aktiviteter som skal være en støtte for læreprosessen din. Feltkurs og ekskursjoner er en viktig del av undervisningen og en undervisningsform som knytter studentene tett sammen.


Arbeidsplasser

Biologistudentene på NTNU har tilgang til både lesesal og datasal i Realfagbygget. I tillegg disponerer studentene studierom som egner seg for gruppearbeid og prosjektarbeid. Dersom du velger å gå videre med en mastergrad, får du også tildelt din egen faste arbeidsplass. Realfagsbygget har et velutstyrt bibliotek som er populært blant studentene.


Studentsosialt

Studenttilværelsen består generelt av mye moro. Miljøet på biologistudiet er bra, og som ny student har du mulighet til å delta på en rekke organiserte og litt mindre organiserte aktiviteter. Trondheim en ekte studentby med studentsosiale aktiviteter og tilbud av alle typer. Uansett hvilken interesser du har og aktiviteter du liker, vil du garantert finne et miljø som liker det samme som deg.

Realfagstudenter i biologi, bioteknologi og kjemi har felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten. Linjeforeningen har en egen bedriftskomité, som arrangerer fagdager, bedriftspresentasjoner og setter deg i kontakt med næringslivet. Volvox & Alkymisten arrangerer også fester, tilstelninger og andre sosiale høgdepunkter. 

Ved å aktivt satse på breddeidrett er NTNUI en forening åpen for alle studenter ved NTNU, uansett aktivitetsnivå. Her vil man få en særs god mulighet til å finne sin idrett.

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Snapcat ikon. Ilustrasjon         YouTube ikon. Illustrasjon    Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon 

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim