Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Økologi, atferd og evolusjonsbiologi

– Studieretning

Studieretningen økologi, atferd og evolusjonsbiologi er et bra valg for deg som er interessert i dyr og planter - og i samspillet mellom individ, arter og samfunn i naturen.

Du vil lære om hva som påvirker og regulerer:

  • dyr og planters utbredelse og antall (økologi)
  • dyrenes atferd og psykologi (etologi/atferd)
  • artenes og samfunns utvikling og forandring (evolusjon)

 

Bilde fra feltarbeid.

Institutt for biologi har mange forskningsgrupper som jobber med økologi, atferd og evolusjon. For deg betyr det forelesere som er engasjerte på vegne av faget sitt, og som er opptatt av at undervisningen skal holde et høgt nivå. Det betyr også at du har mange valgmuligheter når det er på tide å finne seg en masteroppgave.

 

 

Mastergrad

Etter at du er ferdig med bachelorgraden har du kanskje planer om å begynne på mastergrad? Ved Fakultet for Naturvitenskap og teknologi er du med en bachelorgrad biologi, studieretning økologi, atferd og evolusjonsbiologi kvalifisert til å søke på:

Bilde av en blåmeis. Foto: Per Harald Olsen /NTNU

Bilde av en fjellrev

Definisjoner:

Hva er evolusjon?
Evolusjon er forandring, og biologisk evolusjon kan defineres som forandringer i egenskapene til en dyre- eller plantegruppe - en populasjon over tid.

Hva er økologi?
Økologi er studiene av de faktorene og mekanismene som bestemmer organismenes antall og utbredelse

Hva er etologi?
Etologi er læren om dyrenes atferd.