Marinbiologi og akvakultur

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Marinbiologi og akvakultur

– Studieretning

Manet under vann. Foto.

Norge er en kystnasjon og de ressursene som finnes i havet spiller derfor en stor økonomisk rolle for landet vårt. Kunnskap om de marine økosystemene er viktig for at vi skal kunne ta vare på artene som lever i havet, og dermed også på framtidas ressurser.

Har du lyst å lære mer om livet i havet, eller kan du tenke deg en framtidig jobb innen ei næring som er sagt å skulle bli Norges nye økonomiske ryggrad? I så fall er studieretningen marin biologi og akvakultur riktig for deg.

Trondheim og NTNU har en rekke fagmiljøer som forsker på marine økosystemer og marine ressurser. Institutt for biologi, Institutt for bioteknologi og matvitenskap og SINTEF har høy kompetanse innenfor felter som er viktige for forskning og utvikling i marinbiologi og akvakultur. Dette betyr at du som student vil møte et aktivt miljø og oppleve forelesninger, feltkurs og laboratoriekurs på et høgt faglig nivå.

Mastergrad

Etter at du er ferdig med bachelorgraden har du kanskje planer om å begynne på en mastergrad?
Med en bachelorgrad biologi, studieretning marinbiologi og akvakultur er du kvalifisert til å søke: