Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

– Jobbmuligheter

Du blir kvalifisert til å arbeide på mellomledernivå som for eksempel kvalitetsleder, laboratorieingeniør og rådgiver innen bioteknologiske bedrifter, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. I tillegg kan du jobbe i forskning- og utviklingslaboratorier i privat og offentlig virksomhet.