Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

– Jobbmuligheter

Studiet utdanner kompetent arbeidskraft til arbeids- og næringsliv innen bioteknologi.

Du blir kvalifisert til å jobbe som for eksempel kvalitetsleder, laboratorieingeniør og rådgiver innen bioteknologiske bedrifter, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. I tillegg kan du arbeide i forsknings- og utviklingslaboratorier i privat og offentlig virksomhet.