Studier ved Institutt for sosialantropologi

Fire gutter som gjør gruppearbeid. Foto: Kim Ramberghaug

Institutt for sosialantropologi tilbyr undervisning i afrikastudier på bachelornivå, og på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i sosialantropologi. 

Se emneoversikten for en oversikt over alle emnene som undervises av instituttet. 

Årsstudium

Årsstudium i afrikastudier

Årsstudium i sosialantropologi

 

Bachelorprogram

Bachelor i afrikastudier

Bachelor i sosialantropologi

 

Masterprogram

Master i sosialantropologi

 

Ph.d.-program

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap – fagretning sosialantropologi