Studier ved Institutt for sosialantropologi

Fire gutter som gjør gruppearbeid. Foto.

Institutt for sosialantropologi tilbyr undervisning i afrikastudier på bachelornivå, og på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i sosialantropologi. 

Se emneoversikten for en oversikt over alle emnene som undervises av instituttet. 

Studier

Årsstudium

3-årig bachelorprogram

2-årige masterprogram

Ph.d.-program