Studier ved Institutt for sosialantropologi

Institutt for sosialantropologi gir undervisning i afrikastudier på bachelornivå, og på bachelor-, master- og phd-nivå i sosialantropologi. 

Se emneoversikten for en oversikt over alle emnene som undervises av instituttet. 

Fire gutter som gjør gruppearbeid. Foto: Kim Ramberghaug

Mon, 02 Jan 2017 10:30:32 +0100