Studier ved Institutt for sosialantropologi

Studier ved Institutt for sosialantropologi

Student som rekker opp hånda. Foto

Institutt for sosialantropologi tilbyr undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i sosialantropologi. 
Se emneoversikten for en oversikt over alle emnene som undervises av instituttet. 

Studier

Årsstudium

3-årig bachelorprogram

2-årige masterprogram

Ph.d.-program