Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser:

- Privat metallsøking

- Jernalder

- Landskapsarkeologi

- Maritim arkeologi

- Ny teknologi i arkeologisk forskning

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Stenvik, Lars Fredrik; Fredriksen, Caroline. (2015) Graver ved havet. En maritim tilnærming til jernalderlandskapet på Vesvågøy i Lofoten. 2015.