Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser:

- Privat metallsøking

- Jernalder

- Landskapsarkeologi

- Maritim arkeologi

- Ny teknologi i arkeologisk forskning

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Fredriksen, Caroline; Stamnes, Arne Anderson; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:23. Geofysiske undersøkelser og sosialt metallsøk på Løykja, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. 2019. ISBN 978-82-8322-217-3. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/23).
  • Stenvik, Lars Fredrik; Fredriksen, Caroline. (2015) Graver ved havet. En maritim tilnærming til jernalderlandskapet på Vesvågøy i Lofoten. 2015.

Kompetanseord