Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialantropologi

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialantropologi

Hvis du i løpet av semesteret har tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet eller om dine rettigheter som student, kan du kontakte en av dine to Instituttillitsvalgte (ITV). Hvis du har spørsmål om studieprogrammet ditt kan du også kontakte din programstillitsvalgte (PTV). Alle ITV-er og PTV-er har skrevet under taushetserklæring.

Instituttillitsvalgte

Programtillitsvalgte

  • Årsstudium og bachelor i sosialantropologi: Kaisa Haugen
  • Master i sosialantropologi: Tonje Victoria Lidahl Mørtsell

For tilbakemelding på enkeltemner kan du ta direkte kontakt med referansestudentene for det aktuelle emnet. De kan ta saker videre til PTV eller ITV om nødvendig. Du kan finne ut hvem som er referansestudent for et emne på emnesidene i Blackboard. 

Gjelder tilbakemeldingen din et avvik (dvs. saker som ikke gjelder undervisningen direkte), kan du bruke NTNUs elektroniske avvikssystem.

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet

Hierarkisk oversikt over studentdemokratiet ved NTNU:

  • NTNU-styret
  • Fakultetstillitsvalgte
  • Instituttillitsvalgte
  • Programtillitsvalgte
  • Referansegrupper med studenter i alle emner
  • Alle studentene