Bakgrunn og aktiviteter

Sentrale arbeidsoppgaver: 

  • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
  • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
  • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
  • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
  • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
  • Delta på relevante strategiske arenaer  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • He, Li; Yang, Jia; Chen, De. (2013) Hydrogen from Biomass: Advances in Thermochemical Process. Renewable Hydrogen Technologies, Production, Purification, Storage, Applications and Safety.

Rapport/avhandling

  • He, Li. (2010) Sorption Enhanced Steam Reforming of Biomass-Derived Compounds: Process and Material. 2010. ISBN 978-82-471-1918-1.