Bakgrunn og aktiviteter

Ida Fuchs (født 1981) er Innovasjonsleder for Digital Elektrisk Energi ved Institutt for Elkraftteknikk på NTNU.

Hun har en master (5 år) i Industriell Ingeniørfag og Elektroteknikk (2006) fra Teknisk Universitet Chemnitz (Tyskland) og en Pre-Diplom i Fysikk fra samme universitet. Hun har jobbet som forsker ved NTNU og som rådgiver og prosjektleder i offentlig sektor ved Trøndelag fylkeskommune i fagfelt fornybar energi og det grønne skifte. 

Hun er leder i Norsk Solenergiforening lokallag Trøndelag og solenergi er hennes faglig lidenskap. 

Hun er et aktivt medlem Ingeniører Uten Grenser og har vært på feltoppdrag i Nepal og Tanzania i forbindelse med prosjekter innen solenergi. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling