Bakgrunn og aktiviteter

Dave er opprinnelig fra Wales, Storbritannia. Han en ph.d. i Bærekraftig facility management ved institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU.

Fra tidligere har han en bachelor i politikk og moderne historie fra Cardiff University og en master i globalisering, global politikk og kultur fra NTNU. Det siste året av sine masterstudier arbeidet han for SINTEF Teknologi og samfunn.

Før Dave flyttet til Trondheim arbeidet han 5 år for en Britisk meldem av Parlamentet.

Han forsker nå på hvordan brukerne har påvirkning på bærekraften i næringsbygg, men spesielt fokus på utleiesektoren i Norge og Storbritannia.

Forskningsinteresser:

-       Bærekraftig Facility Management

-       Grønn Leasing

-       Bærekraft i næringsbygg

-       Utnyttelse av bygg og bærekraft

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Collins, David. (2018) Green Leases and Green Leasing: A Terminological Overview of Academia and Practice. EuroFM. 2018. ISBN 978-94-90694-09-8.

Del av bok/rapport

  • Collins, David. (2019) Opportunity Knocks: Green Leases and Green Leasing in Sustainable Office Buildings. Research Papers for the 18th EuroFM Research Symposium EFMC2019 12-15 June 2019 in Dublin, Ireland.
  • Collins, David; Haugen, Tore; Aamodt, Christian. (2017) BRIDGING THE GAP BETWEEN SUSTAINABLE FM AND SUSTAINABLE BUILDINGS An exploratory study of six public buildings in Norway. International Research Conference 2017: Shaping tomorrow's built Environment.
  • Collins, David; Junghans, Antje; Haugen, Tore. (2016) Green and Sustainable – How are These Terms Reflected in the Context of Facilities Management?. Proceedings of CFM’s second nordic conference: Facilities Management Research and Practice. Does FM contribute to happiness in the Nordic Countries.
  • Collins, David; Junghans, Antje. (2015) The Users Impact on Buildings’ Sustainability – A Qualitative Approach. People make facilities management - Proceedings of the European Facility Management Conference EFMC 2015.

Rapport/avhandling

  • Collins, David; Haugen, Tore; Lindkvist, Carmel Margaret; Junghans, Antje. (2019) Green Leasing A Study of the Barriers and Drivers for Green Leased Offices in Norway. 2019. ISBN 978 82 326 3899 4.