Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt på Forskningsseksjonen på fakultetet. Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid. Les mer om innovasjon og innovasjonsledelse på HF her: 

http://folk.ntnu.no/dybvig/

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Wyller, Truls Egil; Dybvig, Dagfinn Døhl; Dybvig, Magne. (2019) Tanke og handling. Filosofi, vitenskap og samfunn. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2664-1.
  • Dybvig, Dagfinn Døhl; Ingebrigtsen, Stig; Jakobsen, Ove; Nystad, Øystein. (2013) Etikk for økonomifag. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 978-82-05-42899-7.
  • Dybvig, Magne; Dybvig, Dagfinn Døhl. (2003) Det tenkende mennesket. 2.utgave. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1864-2.
  • Dybvig, Dagfinn Døhl; Dybvig, Magne. (2000) Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1604-6.

Del av bok/rapport

  • Dybvig, Dagfinn Døhl. (2013) Corporate social responsibility and philosophy : : from business ethics to political theory. CSR and beyond: A Nordic perspective.
  • Dybvig, Dagfinn Døhl. (2012) Kant and Cavell on aesthestical judgement and the experience of nature - some reflections. På tvers. Festskrift til Ove Jakobsen.
  • Dybvig, Dagfinn Døhl. (2011) Kant in the garden of infinitely forking paths : time, causality and the labyrinth of philosophy. Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller.

Rapport/avhandling

  • Dybvig, Dagfinn Døhl; Finke, Ståle Rainer Strøm. (2007) Kingdom and Exile. A Study in Stanley Cavell's philosophical modernism and its dilemmas. 2007. ISBN 978-82-471-3635-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (166).
  • Eliassen, Knut Ove; Brandt, Thomas; Jacobsen, Yngve Sandhei; Eriksen, Tore; Lundemo, Trond; Ingebrigtsen, Erik; Tjora, Aksel; Østerud, Erik; Dybvig, Dagfinn Døhl; Harambasic, Adnan. (2001) Maskinkultur - Utsnitt fra fabrikkens tidsalder. 2001.
  • Dybvig, Dagfinn Døhl. (1996) Psykoanalyse og ego'ets fenomenologi i Bevissthet, identifikasjon og fortrengning. 1996.