Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Hovedbygningen flyfoto.
 

NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskning for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. Vi skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette overfor ansatte, studenter og samfunnet. NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.

NTNUs miljømål

Dette har vi mål for:

 • Energiforbruk
 • Energimerking av bygg
 • Avfallsmengde
 • Sortering av avfall
 • Miljøkrav ved innkjøp
 • Miljødokumentasjon for produkter og tjenester
 • Miljøsertifiserte leverandører
 • Økologisk møtemat og jobbfrukt
 • Klimanøytrale tjenestereiser 
 • Bruk av videokonferanser 
 • Miljøvennlige jobbreiser
 • Grunnleggende kunnskap om bærekraft hos studentene
 • Miljøfarlige kjemikalier
 • Biologisk mangfold på campus

NTNUs miljøambisjon og hvordan skal vi nå målene


Miljørapport 2016

NTNUs miljørapport for 2016 (pdf)


Klimaregnskap for NTNU

Klimaregnskapet for 2013 viser nærmere 100 000 tonn CO2-ekvivalenter. Områdene energi og transport/reise bidrar mest med omtrent en fjerdedel av klimafot-avtrykket hver.


Så mye energi bruker NTNU

Bærekraftig samarbeid

Sustainable campus networks

NTNU er medlem i International Sustainable Campus Network (ISCN) og Nordic Sustainable Campus Network (NSCN).

Nettverkene deler informasjon, ideer og beste praksis med universiteter og høyskoler som arbeider for bærekraftige campuser og bærekraftig forskning og undervisning. 

NTNU-ISCN rapport for 2014 (PDF 600 KB)


Norsk klimastiftelse

NTNU samarbeider med Norsk klimastiftelse om magasinet 2°C - Status fra klimavitenskapen og energiomstillingen


Initiativ for etisk handel

For å styrke arbeidet med ansvarlige innkjøp er NTNU medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).


UI GreenMetric World University Ranking

UI GreenMetric rangerer verdens grønne og bærekraftige universiteter. NTNU i 2016: