Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Miljø og samfunnsansvar ved NTNU

Hovedbygningen flyfoto.
 

NTNU har høye ambisjoner for miljø og klima. Gjennom forskning, utdanning og nyskaping ønsker vi å skape kunnskap for en bedre verden. Vi ønsker også å gjøre noe med vår egen påvirkning på miljøet.

Se mer om: