Bilde

NTNU Fellesskap

NTNU Fellesskap

Satsingsområde 2024–2031

Om satsingsomårdet fellesskap

NTNU Fellesskap ser på hvordan å sikre et levedyktig demokrati som ivaretar fellesskapets beste, hvordan styrke tillit, solidaritet og samhold på tvers av ulike grupper og hvordan unngå utenforskap i en tid preget av falske nyheter, trollfabrikker og økende polarisering. 

Fokusområder

  • Tillit og demokrati
  • Sosial ulikhet og utenforskap
  • Omstilling av velferdsstaten
  • Klimaendringer og miljø

Du kan lese mer i rapporten om NTNU Fellesskap.