Bilde

To hender som holder hverandre

NTNU Fellesskap

NTNU Fellesskap

Kunnskap for sterkere felleskap
 

Satsingsområde 2024–2031

Om satsingsomårdet fellesskap

Gjennom tverrfaglig forskning ønsker NTNU Fellesskap å bidra til et levedyktig demokrati som ivaretar fellesskapets beste, styrker tillit og samhold på tvers av ulike grupper, og reduserer utenforskap og polarisering.

Rapport

Du kan lese mer om satsningsområdet i dette dokumentet om NTNU Fellesskap (pdf).

Samfunnsutfordringer

Samfunnsutfordringer

Samfunnsutfordringene er komplekse og krever et tverrfaglig perspektiv både for at vi skal kunne forstå mekanismene og prosessene som er i sving og bidra til løsninger.

Hvilke typer felleskap finnes?

  • Institusjonelle felleskap er for eksempel politiske og juridiske systemer.
  • Stedsavgrensede fellesskap kan være bydeler eller lokalsamfunn.
  • Kulturelle fellesskap kan være fellesskap rundt visse kunst- og kulturuttrykk, eller språklige fellesskap.
  • Teknologisk medierte fellesskap er eksempelvis digitale nettverk, eller algoritmer og kunstig intelligens.

Card deck - fellesskap

Kontakt NTNU Fellesskap

Alle strategiske satsingsområder (Krysspublisert)