Brukeropplevelser

Brukeropplevelser

Her er noen erfaringer fra faglærere som har benyttet Smia og Sandkassa i sin undervisning våren 2017. 

Smia - Sentralbygget

Smia - Sentralbygget


TFE4172: Innføring i halvlederkomponenter
Faglærer Ulf Lennart ØsterbergInstitutt for elektroniske systemer

Miniprosjekt

Ulf har delt opp faget i åtte undervisningsenheter. Hver enhet består av et nytt prosjekt som studentene løser i teams. De første 45 minutter hver uke blir brukt for å introduserer prosjektet, som fokuserer på det store bildet. Detaljene lærer studenter fra online kurs fra MIT eller bøker.

"Det utgjør en stor forskjell å kunne gå rundt og komme nærmere studentene i løpet av en forelesning" 

45-minuttersøktene ligner litt på en vanlig forelesning, men formålet og opplevelsen en annen. Smia på Gløshaungen bidrar til at økten blir mer interaktiv. Ulf kan gå mellom bordene, og det bidrar til en mer uformell setting som inviterer til spørsmål og samarbeid. 

I de tre timene som følger jobber studentene på egenhånd ved hvert bord, med flittig bruk av smartboard og datamaskin, der de simulerer løsninger ved hjelp av Matlab, Python og Geogebra. 


 

TTM4115: Design av reaktive systemer 1
Faglærer Frank Alexander Kramer, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Team-based learning og semesterprosjekt

Som vanlig i team-based learning er faget delt opp i læringsenheter, ca. en hver uke. Vi begynner hver enhet med en 20 minutters quiz som tester kunnskap fra materialet studentene har forberedt hjemme. Allerede dette teller til sluttkarakter. Deretter løser studentene samme quiz i team, og bruker anledningen til å forklare løsningen til hverandre. Så følger ofte en kort forelesning, og deretter blir det oppleg i team for å løse noen større oppgaver sammen, ofte relatert til et semesterprosjekt.

"Man skulle tro at det blir støy når rundt 60 studenter diskuterer sammen i teams. Men nei. Akustikken i rommet er så bra at det ikke blir bråkete."

Kraemer mener det er tydelig at det er aktiv læring vi skal holde på med i fremtiden. Han sier videre at det ikke er noe vits å sitte i et auditorium kun for å lytte på noen prate, for dette har vi video og bøker. - Når jeg underviser i det nye rommet så føles det fullstendig feil å holde en evig tale, man blir som foreleser tydelig minnet på å holde de passive delene så kort som mulig. Studentene er her for å jobbe. 


 

TMA4267: Lineære statistiske modeller
Faglærer Mette LangaasInstitutt for matematiske fag

Veiledning og øvingsarbeid

Studentene til Mette jobber i grupper med statistisk analyse i R og Matlab. I Smia har de brukt de elektroniske tavlene for å jobbe på samme modell, noe som er vanskelig med fire til fem studenter bak samme laptop. Mette holderi tillegg korte innlegg i plenum for introduksjon og når det kommer opp spørsmål som flere lurer på. 

"Det var litt hallelujastemning blant studentene!"

Mette erfarer at studentene i større grad har møtt opp på veiledning enn tidligere, og mange studenter sitter og jobber med øvingen i grupper. Dette skjedde aldri når veiledningen ble gjort i auditoriene - som hun mener ikke er egnet for å jobbe i grupper. Da erfarte hun at bare noen få studenter kom innom for å spørre om konkrete spørsmål, for så å gå igjen. 

Ved å innføre øvinger og veiledning i Smia møtte det opp flere studenter på veiledning i januar 2017 enn det har gjort tilsammen de siste tre årene for dette emnet.

 

Sandkassa - Dragvoll

Sandkassa - Dragvoll

 

Annjo Greenall    Anja Angellsen

Faglærere Anja Angellsen og Annjo Greenall
Institutt for språk og litteratur

Omvendt undervisning

Sandkassa skaper veldig fin gruppedynamikk, og arbeidet på felles skjerm endrer og forbedrer dynamikken. Vi liker arbeidsmetoden i emnet veldig godt – vi samarbeider praktisk med analyser og anvender fagstoff sammen. Vi føler at dette har svært stor arbeidslivsrelevans, og at metoden i seg selv har stor overføringsverdi.
 

"Sandkassa skaper veldig fin gruppedynamikk, og arbeidet på felles skjerm endrer og forbedrer dynamikken." 

Emnet har brukt metoden omvendt klasserom, dvs videoforelesninger, oppgaver, deledokumenter til seminarer og annet relevant materiale legges ut i forkant av seminarer. Seminarene har i stor grad bestått av samarbeid gruppevis. Gruppene har jobbet med ulike problemstillinger og analyser knyttet til temaet for gjeldende leksjon. Mange av oppgavene har vært knyttet til anvendelse av sentrale begreper eller grunnleggende metoder for analyse tekster (kildetekster og oversatte tekster). Vi har benyttet oss av deling med bruk av Google disk på ulike måter, og alle gruppene har dokumentert arbeidet sitt i dokumenter på Google disk eller på blogg. All skriftlig dokumentasjon har blitt delt med alle på emnet. I enkelte seminarer har studentene lagt frem analysene sine muntlig, samtidig som de har delt den skriftlige analysen sin på skjermene, for hele klassen.