Sandkassa - Dragvoll

Sandkassa - Dragvoll

 

Interaktivitet og samarbeid

Interaktivitet og samarbeid

Pilotprosjektet Sandkassa ligger på nivå 3 i bygg 7 på Dragvoll

Sandkassa skal sammen med tilsvarende rom Smia på Gløshaugen - undersøke hvordan undervisningsrom kan designes for mer variert undervisning hvor det veksles mer mellom formidling og gruppearbeid. Å prøve ut ny teknologi i form av feks. interaktive skjermer og deling av skjermer har vært viktig. I Sandkassa har man også tilgang til flere tilhørende grupperom, samt en videoopptaks-bås. Se flere spesifikasjoner under i den interaktive visningen. 

Prosjektet har etablert en tredelt ressursgruppe, med fokus på hvert sitt fagområde; arkitektur/møblering, teknologi og pedagogikk. Tanken har vært å prøve ut ulike løsninger på de to rommene for senere evaluering og erfaring når nye undervisningsrom skal planlegges inn i NTNUs Campusutvikling.

Prosjektet skal gå over et par år (2016 - 2018), med nødvendig supplering underveis.

 

Linker

 

360-graders visning

360-graders visning

Trykk på bildet under og orienter deg i Sandkassa. Her finner du blant annet informasjon om teknologien som kan benyttes i rommet.