Smia - Sentralbygget

Smia - Sentralbygget

Smia - collage

 

Interaktivitet og samarbeid

Interaktivitet og samarbeid

Pilotprosjektet Smia ligger i 2. etg i Sentralbygg 2 på Gløshaugen. 

Smia skal sammen med tilsvarende rom Sandkassa på Dragvoll - undersøke hvordan undervisningsrom kan designes for mer variert undervisning hvor det veksles mer mellom formidling og gruppearbeid. Å prøve ut ny teknologi i form av feks. interaktive skjermer og deling av skjermer har vært viktig.

Prosjektet har etablert en tredelt ressursgruppe, med fokus på hvert sitt fagområde; arkitektur/møblering, teknologi og pedagogikk. Tanken har vært å prøve ut ulike løsninger på de to rommene for senere evaluering og erfaring når nye undervisningsrom skal planlegges inn i NTNUs Campusutvikling.

Prosjektet skal gå over et par år (2016 - 2018), med nødvendig supplering underveis.

 

Mer om Smia

 

360-graders visning

360-graders visning

Trykk på bildet under og orienter deg i Smia. Her finner du blant annet informasjon om teknologien som kan benyttes i rommmet.