Koopen - Elektrobygget

Koopen - Elektrobygget

 

Koopen - collage

 

Koopen - Elektrobygget

Gruppearbeid og møteplasser

Koopen var et pilotprosjekt for daværende IME-fakultetet (2015–2016). Formålet var å tilrettelegge for mer praktisk undervisning i grupper, som et supplement til auditoriumsundervisning. Arealet skulle også fungere som et uformelt studentareal/treffpunk utenom undervisningstid, og gi studentene en følelse av tilhørighet til studiestedet.

Elektrobygget har store glassgårder, der noen av dem ikke var i bruk. Gjennom dette prosjektet ble resultatet et læringsareal delt opp i ulike skjermede soner, og god variasjon i sittemuligheter. Midt i rommet er det lagt opp til et punkt for formidling. Langs veggene henger flyttbare tavler på skinner for gruppediskusjoner.

 

Koopen Glassgården ligger i Elektrobygget på Gløshaugen