Innovative læringsarealer

Innovative læringsarealer


Innovative læringsarealer

NTNUs campus skal stimulere og inspirere til læring, forskning, formidling og nyskaping. Bygg og rom har innvirkning på læringsformer og samhandlingsmønstre og er viktige virkemiddel for skape godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.

I januar 2016 startet arbeidet med Campusprosjektet på NTNU. I den forbindelse har NTNU Eiendomsavdelingen i oppdrag å planlegge og etablere pilotprosjekter som legger til rette for nye lærings- og undervisningsformer og skaper gode sosiale og faglige møteplasser. Pilotene utvikles av eiendomsavdelingen, studenter, pedagoger, fagansatte, arkitekter og IT-ansatte i samarbeid. Evaluering av disse pilotene utgjør et viktig grunnlag for NTNUS campusutvikling.

Pilotprosjekter

I tillegg til prosjektene under, startet disse pilotprosjektene i 2017: Medierom i Ålesund, Kantinescene ved Institutt for musikk på HF-fakultetet, "Fysikkland" fleksibelt læringsareal på NV-fakultetet.

Her kan du lese om avsluttede, pågående og kommende pilotprosjekter.

VR-Lab NTNU

Smia - Sentralbygget

R2 - Realfagbygget

U1 - Realfagsbiblioteket

U1 - Realfagbygget

U1 - Realfagbygget

(Avsluttet)

Sandkassa - Dragvoll

Koopen - Elektrobygget

Brukererfaringer