U1 - Realfagbygget

U1 - Realfagbygget

 

U1 - Collage

U1 - Realfagbygget

Samarbeid, utforsking og eksperimentering

Læringsarealene i U1 var et pilotprosjekt som er startet opp med bakgrunn i NTNUs pågående arbeid med utviklingen av levende campus. Pilotprosjektet hadde som mål å utforske nye former for læringsareal – med større fokus på egeninitiert arbeid - samarbeid – utforsking og eksperimentering.

Prosjektet omfatter frigitte arealer 1. underetasje i realfagbygget, til sammen nærmere 1000 m2. Dette var arealer som tidligere ble disponert av biblioteket. En viktig del av prosjektarbeidet var imidlertid å undersøke hvordan den nye læringsarenaen kan sees i sammenheng med, og åpne seg opp til realfagbyggets fellesarealer; som biblioteket, kantina, kafèen, og sosiale soner rundt auditoriene og gangforbindeldene og atriene (lysgårdene).

 

 


Map by MazeMap

De innovative læringsarealene i U1 ligger som navnet sier i underetasje 1 i Realfagbygget