Til deg som jobber med veileding

Til deg som jobber med veileding


Bilde Til deg som veileder

Foto av jente på vei i bil


Hvem er vi?

Hvem er vi?

NTNU Karriere er NTNUs sentrale karrieretjeneste. Vi tilbyr kurs, workshops, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, det å være ny student, studievaner, bevisstgjøring av kompetanse, jobbsøking og intervjutrening. Vi tilbyr tjenestene etter bestilling fra fagmiljø eller direkte til studenter. 

NTNU Karriere har ansvar for veiledning innen kombinasjonen utdanning og toppidrett ved NTNU. For nye studenter som ønsker tilrettelegging som toppidrettsutøver, er det obligatorisk med samtale med toppidrettsveileder.

NTNU Bridge er vår jobbportal og en kobling mellom studenter og arbeidsliv.
Her kan NTNU-studenter søke etter relevant jobb, praksis eller oppgavesamarbeid. Arbeidsgivere kan publisere ledige stillinger, oppgaver og arrangement, og også søke etter studenter som passer til sitt oppdrag. Her kan også faglærere ved NTNU komme i kontakt med eksterne samarbeidspartnere.


Vi vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Vi vil gjerne hjelpe med ditt arbeidslivsarrangement!

Planlegger du å lage et arbeidslivsarrangement for studenter ved NTNU, og ønsker hjelp? Er du studieveileder, studieprogramleder, medlem av linjeforening eller på annen måte en studentkontakt på NTNU, så vil vi gjerne bistå i utvikling av en workshop eller karrieredag som kan inkludere:

 • møter med representanter fra arbeidslivet
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkingsprosessen - hvordan studentene kan orientere seg i arbeidsmarkedet, skrive en god CV eller søknad, og å forberede seg til jobbintervju

Vil du diskutere dine idéer eller bare høre mer om hva vi kan bidra med, kan du kontakte oss på e-post.


Du kan bestille kurs

Du kan bestille kurs

Du som jobber ved NTNU kan bestille kurs eller workshops til studentene på ditt studieprogram. Vi tilpasser gjerne kursene etter det behovet dere har.

Ønsker du mer informasjon eller vil bestille kurs, kan du ta kontakt med oss på e-post.

NTNU Karriere tilbyr kurs, foredrag og workshops innenfor:

 • studievaner
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøking
 • intervjutrening
 • eksamensteknikk

Vi holder også kurs som er åpne for påmelding for alle NTNUs studenter. Påmelding skjer i Læringsportalen, og er lenket fra kursbeskrivelse på hovedsiden.


Vårt veiledningstilbud

Vårt veiledningstilbud

NTNU Karriere tilbyr gratis veiledning for studenter på NTNU innenfor områdene utdanningsvalg, kompetansekartlegging og jobbsøking. Vi tilbyr også veiledning til kommende studenter innen utdanningsvalg.

Veiledningstid kan bestilles i vår online booking på hovedsiden.

Oversikt over det totale veiledningstilbudet ved NTNU.

Utdrag fra arbeidslivsundersøkelser

Utdrag fra arbeidslivsundersøkelser

Hvor fornøyd er masterkandidater med utdanningen?

NIFU (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har sett på hvordan nyutdannede mastere et halvt år etter eksamen opplever møtet med arbeidslivet og hvor fornøyd de er med utdannelsen. Les deres rapport "Kandidatudersøkelsen 2017"

Noen hovedfunn.

 • Kandidatene er stort sett fornøyd med utdanningen og lærestedet, og også med utdanningens relevans for arbeidslivet. De som er mest fornøyd med arbeidslivsrelevans i utdanningen, har profesjons- eller yrkesrettede utdanninger som juss eller helsefag.

 • Tradisjonelle undervisningsmetoder blir mest brukt, men det er bruken av prosjekt og problembasert læring som masterstudentene synes gir bedre undervisningskvalitet.

 • Arbeidsledigheten blant kandidatene er på 8 prosent, omtrent likt som i 2015. Høyest arbeidsledighet vises for naturvitenskapelige og tekniske fag med 15 %. Samtidig er dette kompetanse som arbeidsmarkedet melder behov for. Arbeidsledighet for kvinner i dette fagområdet er lavere enn for menn.

 • Kvinner har lavere lønn, unntatt for sivilingeniører.


Aktuelt

Aktuelt

NTNU har utført Kandidatundersøkelsen 2019!

Her har 7000 studenter uteksaminert 2016-2018 svart på spørsmål om bl.a. arbeidslivskontakt i studietiden, overgangen til arbeidslivet og opplevd relevans av utdanningen.

Resultatene skal presenteres i lokale arrangement  i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Du kan følge live-stream fra arrangementet i Trondheim 22. november kl 08.30 - 10.00. 

Karrierebegrepet

Karrierebegrepet

Karriere kan forbindes med jobb eller «å gjøre karriere» som i betydningen opp og frem i arbeidslivet. Men karriere er mye mer enn det! Det innebærer hva man lærer gjennom hele livet og de valg man tar underveis. Karriere er den enkeltes utdanningsforløp og arbeidsliv, og hva karrieren skal inneholde bestemmer den enkelte selv.

Karriere er:

 • å tenke gjennom hva man vil
 • å ta et utdanningsvalg
 • å kunne skifte retning
 • å trives med det man gjør

Ung, usikker og ny student

Ung, usikker og ny student

Peder Kjøs møter mange unge mennesker og har gjort seg noen tanker om det å være ung, usikker og ny student. Les Khrono-artikkelen.

 

Kontakt