Skrive jobbsøknad

Student skriver på pc. Foto
Foto: Victor Kleive

Skrive jobbsøknad

Søknaden skal bringe deg videre til et intervju. Den bør svare på utlysningen og du bør vise hvilke egenskaper du har som passer i den jobben du søker. Legg vekt på hvorfor du vil ha akkurat den jobben.

Før du starter

Før du starter

 • Les utlysningsteksten nøye før du skriver søknaden. Det er viktig å vite hvem du henvender deg til.
 • Ta vare på utlysningen. Den kan plutselig forsvinne fra nett, og den vil du gjerne ha hvis du blir innkalt til intervju.
 • Formålet med søknaden er å komme til intervju, og en velskreven søknad vil gjøre at arbeidsgiver legger merke til deg.
 • Skriv søknadsbrevet i samme språk og ordlyd som stillingsutlysningen.
 • Søknaden bør  tilpasses til det arbeidsgiver etterspør i utlysningsteksten. Kopier av tidligere søknader gjør seg dårlig. Vær spesifikk og personlig, og vis at du har gjort undersøkelser om bedriften.
 • Hold søknadsteksten til maksimalt 1 side, og gjør teksten lett å lese. Du trenger ikke mer enn 3-4 avsnitt.
 • Prøv å ha et presist språk. Utelat fyllord som ikke gir ekstra informasjon. Dette kan være ord som blant annet, egentlig, osv., bare, kanskje. Unngå setninger i parentes.

Innhold i søknaden

1. Innledning

Få tydelig frem motivasjonen for at du søker akkurat denne stillingen i akkurat denne bedriften. At du bare ønsker en jobb er ikke nok for en arbeidsgiver, så her må du tenke på årsaken til at du søker.

Tips Innledning søknad

Spør deg selv og svar muntlig på hvorfor du vil jobbe akkurat i den bedriften du søker til. Skriv deretter ned svaret ditt, og korriger der det trengs. Dette kan ofte gi en bedre tekst enn bare å skrive ned det du tror er korrekt eller "lurt". Et «lurt» svar kan fort virke litt upersonlig eller uekte. 

1. Rett på sak:

Som markedsansvarlig for butikken Blabla har jeg 1 års erfaring med å administrere sosiale medier. Ved å innføre nye markedsstrategier doblet jeg antallet følgere på Instagram og Twitter. Denne erfaringen vil jeg gjerne ta med meg inn i Digiwords arbeid med å satse på sosiale medier.

2. Utrykk begeistring:

Da jeg så at dere søker etter en ny medarbeider ble jeg veldig glad! Jeg har lenge vært interessert i utvikling av nye webløsninger, og har jobbet med det i min masteroppgave. Silba AS har omdømme for å ha et godt miljø for å lære om kundetilpasning av løsninger. Jeg ønsker derfor å søke stillingen som utvikler hos dere.

3. Name-dropping:

Det er en glede å høre at dere ser etter en ny redaksjonssekretær i Bedre Forlag! Forrige uke snakket jeg med deres kommunikasjonssjef, Berit Olsen, som informerte meg om denne stillingen.

4. Oppdatert:

Jeg har i den siste tiden lest om Valziv AS sitt nye samarbeid med Fjordbeit AS i Dagens Næringsliv. Etter å ha lest artiklene ble jeg inspirert til å undersøke om dere hadde noen ledige stillinger.

 

Hoveddel søknad

2. Hoveddel

Utdanning, jobberfaring og personlige egenskaper. Svar på det som arbeidsgiver etterspør i utlysningen ved å beskrive dine ferdigheter og egenskaper som er relevant for stillingen. Gi alltid eksempler. Å skrive at du har visse egenskaper vil gi lite informasjon hvis det ikke underbygges med konkrete eksempler. Skriv bare om tema som viser match mellom dine ferdigheter og bedriftens behov. 

Eksempler hoveddel søknad

 1. Jeg har tidligere erfaring med webapplikasjoner som kjører på Linux og Apache gjennom min sommerjobb i bedriften IT-Flow.
 2. Jeg har erfaring med å jobbe strukturert gjennom min bacheloroppgave, som krevde ryddig håndtering av stor mengde innsamlet data.
 3. Jeg trives godt med å jobbe i team, som jeg gjorde som arrangementsansvarlig for linjeforeningen. Der arbeidet jeg i et team på 4 personer som hadde ansvaret for å planlegge arrangement, kontakte arbeidsgivere og koordinere gjennomføringen av en karrieredag.
 4. Som servitør i restauranten God Mat ble jeg vant med å jobbe under tidspress, noe jeg håndterer godt.

Avslutning

3. Avslutning

Det er fint å avslutte med å vise hvorfor du er den rette til stillingen.

Tips til avslutning søknad

 • Hva du kan bidra med, din erfaring som arbeidsplassen kan ha nytte av.
 • Du ser på bedriften som en ypperlig plass til å lære mer om arbeidsoppgavene eller faget du er interessert i.
 • Du er spesielt interessert i stedet der bedriften er, f.eks. at du ønsker å flytte til hjemstedet ditt. Dette gjelder hovedsakelig hvis det er et lite sted.

Sjekkliste søknad

Sjekkliste for søknad

 1. Søknadsteksten er innenfor en side, og i en lettlest tone
 2. Mitt fokus er på motivasjon for jobben og arbeidsplassens behov
 3. Mine egenskaper og erfaringer er knyttet til arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav beskrevet i utlysningen
 4. Jeg knytter konkrete eksempler til ferdigheter jeg sier at jeg har
 5. Andre og jeg selv har korrekturlest søknaden
 6. Jeg unngår beskrivelser som ikke er relevant for akkurat den aktuelle stillingen

Lese en stillingsutlysning

Hvordan lese en stillingsutlysning

Se filmen som viser hvordan du leser en stillingsutlysning

Å skrive åpen søknad

Skrive åpen søknad

Å skrive søknad til en stilling som ikke er annonsert, krever at du lager en solid presentasjon av deg selv og beskriver hva du kan tilby arbeidsgiver. Start med å utforske hva arbeidsgiver trenger. Sjekk nettsider, og ring for å høre om de mottar åpne søknader. Ditt søknadsbrev må forklare årsaken for din interesse i bedriften. Identifiser dine mest relevante ferdigheter og forklar hvordan du kan være en ressurs for bedriften.

Tips til åpen søknad

 • Gjør undersøkelser om bedriften på forhånd. Tenk over hva du kunne tenkt deg å jobbe med, og hvordan kan du bidra i virksomheten.
 • Undersøk på nettsidene om bedriften mottar åpne søknader. Hvis det ikke står, kan du ta kontakt for å høre om du kan sende åpen søknad.
 • Prøv å få snakket med noen som har faglig innsikt eller kan ta beslutninger for en relevant avdeling. Spør etter hvilken kompetanse de ønsker. Dette er tips som kan hjelpe deg å spisse din søknad! Oppleves samtalen som god, kan du spørre om du kan referere til samtalen i et søknadsbrev.
 • Vær tydelig på motivasjonen for søknaden, og hva det er som gjør at du ønsker å jobbe i denne bedriften. Få frem på hvilken måte din kompetanse kan være nyttig for bedriften.
 • Følg opp søknaden etter et par uker. Du kan høre om de har mottatt den og hvordan prosessen eventuelt går videre. Pass på at du fremstår interessert og ikke masete.
 • Vurder å bruke sosiale medier i jobbsøkingen. Mer informasjon om jobbsøking i sosiale medier.

Søknad til akademiske stillinger

Søknad til akademiske stillinger

Undersøk forskningen som foregår der du søker stilling og oppdater deg på nyheter innen fagområdet. Det viktigste å fremheve i søknadsbrevet, er relevansen av din akademiske erfaring og hvordan du kan bidra til forskningsfeltet.

Akademisk søknad

Inkluder i søknaden:

 1. Fokuser på din motivasjon og interesse for å bedrive forskning og hvorfor du ønsker å forske i dette fagfeltet. Prøv å vær spesifikk.
 2. Få frem din spesialisering og indiker kort mål du ser for deg med forskningen. Ofte skal du i tillegg legge ved 2-10 sider om egne forsknings-idéer basert på prosjektet som beskrives i utlysningen.
 3. Beskriv hva du vil fundere forskningen på, og hva som vil være nye aspekter med din forskning. Få også frem hvordan dine mål matcher forskningen i avdelingen/instituttet.
 4. Svar på kvalifikasjonskrav og egenskaper de etterspør i utlysningen. Vis med eksempler din produktivitet og forsknings/tekniske styrker.
 5. Gi konkrete eksempler for å underbygge de styrkene du sier du har.
 6. Hvis stillingen innebærer undervisning, bør du fremheve interesse og engasjement for formidling. Og eventuelt erfaring fra undervisning.

Undersøk om din faglige veileder kan gi deg noen søknadstips for ditt fagfelt. Søknadsbrevet skal vanligvis være en side langt. Noen steder aksepteres to sider.

Flere jobbsøkertips

Les flere jobbsøkertips

Les Utlysninger

Finn utlysninger

Det finnes mange kanaler der du kan finne aktuelle utlysninger. Her er noen av dem:

Som NTNU-student kan du også bruke: 

Kurs

Kurs

Vi holder kurs innen ulike tema ved jobbsøkerprosessen. 

Mer informasjon og påmelding

Film om søknadsskriving

e-kurs søknadsskriving

Karrriereveiledning

Karriereveiledning

via teams, eller ved fysisk møte. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter. 

 • tilbakemelding på CV /søknad
 • "hva blir jeg?"
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkerprosessen
 • utdanningsvalg

 

Bestill karriereveiledning i Trondheim og Ålesund 

Bestill karriereveiledning i Gjøvik

For spørsmål om spesifikke studieprogram eller fagområder:

 Ta kontakt med studieveileder

NTNU karriere - lokal social media