Skrive CV

Foto av jenyte med kamera som illustrerer å se fremover

 

Før du starter

Skrive CV

Hensikten med en CV er å vise en potensiell arbeidsgiver at du er den rette for jobben, og sammen med søknaden få deg til et intervju. En CV er et sammendrag av utdannelse, jobberfaring og ferdigheter relevant for den jobben du søker. Derfor er det viktig å bestemme hva du skal inkludere og på hvilken måte. Vit hva arbeidsgiver ønsker, og skreddersy CV’en din slik at den viser at du har de egenskapene de ser etter.

Før du starter

 • Husk å oppdatere din CV og legg inn ny kompetanse etter hvert.

 • Skriv din CV slik at den blir oversiktlig og lett å lese. Arbeidsgiver skal raskt kunne se at du er aktuell for stillingen. 

 • Hold deg innen 2 sider. Du kan også lage en kortere versjon på 1 side som du tar med på karrieredager.

 • Tilpass CV'en for hver jobb du søker på. Sørg for å fremheve det som er mest relevant for stillingen. Det kan variere for ulike stillinger.

 • Les utlysningsteksten nøye, slik at du sørger for at det du skriver er mest mulig relevant for stillingen du søker.

 • Avklar med dine referanser på forhånd, før du fører dem opp.

 • Husk at du kan bli stilt spørsmål om alt du skriver i en CV.

 • Du kan finne maler for CV på nett eller i word (fil - ny).

 

Innhold og oppsett

Innhold og oppsett

Innhold og oppsett

 1. Før opp punkter i hvert avsnitt i omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si å sette det du har gjort senest øverst
 2. Utdannelse først. Studerer du nå, er det mest vanlig at utdannelsen står før arbeidserfaring. Et unntak er hvis arbeidserfaring er mer relevant for stillingen.
 3. Rekkefølge på resten av avsnitt avhenger av relevans til stillingen. Er det IT-kunnskaper, kurs du har tatt eller språkkunnskaper som er mest relevant? Plasser det som er mest relevant så tidlig som mulig.
 4. Referanser til slutt.

Navn og adresse

Navn Etternavn

Adresse 

Telefon / e-post

Født:

Tips til navn og adresse

Navn

Før opp navnet ditt med uthevet skrift og større skrift enn resten. Curriculum Vitae trenger du ikke å skrive, arbeidsgiver forstår at dette er din CV.

Bilde

Bilde på CV har blitt mer vanlig, men du må ikke ha det. Hvis du skal ha bilde, vil et profesjonelt, nøytralt bilde være å foretrekke. At noen tar det med mobiltelefon foran  en nøytral vegg er helt greit. Dropp gøyale bilder.

Kontaktinformasjon og fødselsdato

Før på adresse, telefonnummer og e-post og fødselsdato under navnet. Også lenke til din LinkedIn-profil, hvis du har en. Er ikke LinkedIn-profilen din oppdatert, kan det være lurt å gjøre det nå, da den trolig vil bli sett på. 

LinkedIn-profilen kan brukes som en generell CV som komplementerer den spissede CV'en du sender inn ved jobbsøknad. For tips til å lage seg en LinkedIn-profil, les mer på  siden vår "jobbsøkertips". 

Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner

Dette avsnittet er valgfritt, og kan være en anledning til å fremheve den kompetansen som er relevant for den aktuelle stillingen. Vi anbefaler ikke en oppramsing av generelle gode egenskaper. Her har du heller en mulighet til å spisse CV'en for akkurat den jobben du vil ha! Hold det kort og konkret, noen få setninger eller kulepunkter.

 

1.

 • Har benyttet VMware virtuelt nettverk og SAN i arbeid med nettverksinfrastruktur.
 • Erfaring med teamarbeid i IT-bedrift.
 • Snakker norsk og engelsk flytende.

2.

 • Gode kunnskaper innen Excel og BI-systemer.
 • Har arbeidet med budsjettering og rapportering på norsk og engelsk.
 • Har erfaring med formidling av fagkunnskap.

3.

 • Har erfaring med referatskriving fra møtevirksomhet.
 • Kan innhente og sammenfatte informasjon fra rapporter.

Utdanning

Utdanning

år - år     Grad og utdanningsprogram, navn på utdanningsinstitusjon

Studieretning. Kort beskrivelse av hva du har lært som er relevant for stillingen. Tittel og / eller tema i prosjektoppgave eller bachelor / masteroppgave. Eventuelt  utvekslingsopphold.   

Tips utdanning

Beskriv hva som kan være relevant fra utdanningen på 2-3 setninger. Du kan hente tips til dette innhold fra  "læringsutbytte" på studieprogrammets nettsider.

Tidsrom: Er du ikke ferdig med utdannelsen, kan du la det stå åpent eks. "2019 - " eller "2019 - d.d." eller du kan sette når du forventer å være ferdig " 2019- 2022".

Ulike måter å fremstille sin kompetanse avhengig av hva som etterspørres i utlysning.

2017-2019     Master i statsvitenskap, NTNU

Alt 1. Masteroppgave om Kinas økonomiske vekst og effekten av økonomiske reformer med tittel «Politisk konsensus, særinteresser og økonomisk vekst. En komparativ analyse av Russland og Kina.»

Alt 2. Jeg har i mastergraden tatt flere emner i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. I tillegg til kvalitative metoder har jeg fordypet meg i kvantitative metoder som regresjon og analyse av paneldata. Masteroppgaven var en kvantitativ policystudie.

Utdanning vgs

år - år     Videregående skole

 Fordypning. Eventuelle utvekslingsopphold  

Tips til vgs

Videregående skole tar du med for arbeidsgivere som er opptatt av å se om du har gjort noe mellom vgs og høyere utdanning. Utvekslingsopphold  kan si noe om språkkunnskap og kulturforståelse.

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring

mnd. år - mnd. år     Stillingstittel, Arbeidssted

Stillingsandel. Beskriv kort arbeidsoppgaver og ansvar du har hatt. Prøv å beskrive dette slik at det er forståelig og fremstår som relevant for aktuelle arbeidsgiver.  

Tips arbeidserfaring

1. Her skriver du lønnet arbeid. Har du mye arbeidserfaring, kan du bruke overskriften relevant arbeidserfaring. Da kan du inkludere et eget avsnitt med annen relevant erfaring.

2. Ikke skriv hva arbeidsplassen (vi) gjorde i jobben, men hvilke arbeidsoppgaver du utførte, og hva slags ansvar du hadde. 

3. Føler du at du ikke har relevant erfaring? Du har garantert lært noe som er overførbart til en ny jobb. Om man presenterer sin erfaring på en smart måte, vil de fleste jobber gi deg relevant kompetanse. Prøv derfor å beskrive tidligere arbeidsoppgaver slik at det gir mening for arbeidsgiver der du søker jobb. Har du for eksempel tidligere jobbet i kafé, kan det hende at din oppgave med å smøre baguetter er lite relevant for en ny arbeidsgiver. Men din erfaring med kundekontakt kan være nyttig. Har du også hatt ansvar for kasseoppgjør, forteller det at sjefen din stolte på deg. Har du erfaring med telefonsalg, kan du ha opparbeidet deg gode kommunikasjonsevner. Eller blitt god til å håndtere stressede situasjoner. Se også eksempler under.

4. Noen har hatt sommerjobber i mange år allerede, og lurer om de skal skrive alt på CV-en. En tommelfingerregel er å inkludere 10 år tilbake i tid hvis det er relevant for stillingen, og 5 år hvis det ikke er relevant. Men det er ingen fasit.

 1. Butikkmedarbeider i Rimi: Ansvar for bestilling av varer, kasseoppgjør, og for åpning og stenging av butikken. Bisto i opplæring av nyansatte.
 2. Leksehjelp: Hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg i matematikk for 3 elever på ungdomskolenivå.
 3. Assistent ved Storheim Folkehøyskole: Jobbet i et team på 10 studenter og ansatte som hadde ansvar for aktiviteter ved mottak av nye elever.

Frivillig arbeid og tillitsverv

Frivillig arbeid og tillitsverv

mnd. år - mnd. år     Tittel, Organisasjon

Stillingsandel. Beskriv kort hva slags organisasjon det er. Arbeidsoppgaver og ansvar. Eventuelt resultater.  

IT-kunnskaper

Mange har eget avsnitt om IT-kunnskaper. Vi anbefaler ikke å vurdere nivå på din egen kunnskap her, men heller liste opp programvare, programmeringsspråk og analyseverktøy du behersker.

Kurs og sertifikater

mnd. år     Kurstittel, Kursholder

Innhold i kurset, eventuelt sertifisering.  

Språk

Språklige kvalifikasjoner.

Eksempel språk

Norsk: morsmål
Engelsk: meget godt skriftlig og muntlig
Spansk: Behersker muntlig

Annet

Annet

Noe annet du vil få frem om deg selv, som ikke er med tidligere i CV'en?

Tips til annet

1. Om du har førerkort, hvis det kan være relevant i stillingen

2. Førstegangstjeneste og svangerskaps – eller omsorgspermisjon kan settes her, husk da dato (mnd-år). 

3. Aktiv innen eks.  idrett eller musikk/kunst

4. Reising

5. Andre fritidssysler

Referanser

Referanser

Fornavn, etternavn, stillingstittel, arbeidssted, telefonnummer

Tips til referanser

1. Husk å spørre referansene før du setter dem opp. Det er passe med 2-3 referanser.

2. Velg referanser som vil snakke godt om deg som person.

3. Det er fint om en av referansene kan si noe om deg som er faglig relevant for stillingen. Den andre kan f.eks. si mer om dine personlige egenskaper.

4. Du kan skrive at «Referanser oppgis på forespørsel» på CV-en. Men sørg for å ha referansene klare for arbeidsgiver hvis du blir innkalt til intervju. Det mest vanlige er at arbeidsgiver kontakter referanser etter et intervju.

5. Gi beskjed til referansene dine hvis du blir innkalt til intervju, slik at de er forberedt på en telefon.

6. Det er vanlig å bruke tidligere sjef som referanse. Men du kan også bruke faglig veileder, kolleger, lærere eller andre som kan fortelle noe om det som kan være relevant for stillingen.

Vi har spurt HR- medarbeidere hva de spør referanser om, og her er noen av deres svar:

 • Beskriv kort hvilke arbeidsoppgaver NN har hatt hos dere.
 • Hvordan mener du NN har løst disse oppgavene?
 • Hvordan vil du beskrive NN som person og hvordan fungerer vedkommende sosialt?
 • Har du erfaringer med hvordan NN fungerer i prosjekt eller i teamarbeid? Hvilken rolle tar NN i slike arbeidsformer?
 • Hvordan samarbeider NN med overordnede, underordnede eller kollegaer på samme nivå?
 • Hvordan jobber NN? Selvstendig? Søker NN lett råd hos andre?
 • Hvordan håndterer NN stressede situasjoner?
 • Fikk NN nye eller endrede oppgaver i tiden hos dere? Hvordan taklet NN denne omstillingen?
 • Ville du ha ansatt NN på nytt? Hvorfor / hvorfor ikke?

Mini calevent portlet

Arrangement

Les utlysninger

Finn utlysninger

Det finnes mange kanaler der du kan finne aktuelle utlysninger. Her er noen av dem:

Som NTNU-student kan du også bruke: 

e-kurs CV- skriving

e-kurs om CV-skriving

telefon

Karriereveiledning via video

- eller telefon / e-post. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter.

 • tilbakemelding på CV og jobbsøknad
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkerprosessen
 • utdanningsvalg

Kontaktinformasjon

NTNU karriere - lokal social media