Skrive CV

Student skriver CV. Foto
Foto: Victor Kleive

Før du starter

Skrive CV

Hensikten med en CV er å vise en potensiell arbeidsgiver at du er den rette for jobben, og skal sammen med søknaden få deg til et intervju. En CV er et sammendrag av utdannelse, jobberfaring og ferdigheter relevant for den jobben du søker. Vit derfor hva arbeidsgiver ønsker, og tilpass CV’en din slik at den viser at du har de egenskapene de ser etter.

Innhold og oppsett

Innhold og oppsett

Det er viktig at du skriver din CV slik at den blir oversiktlig og lett å lese. Arbeidsgiver skal raskt kunne se at du er aktuell for stillingen.

Før du starter

 • Les stillingsutlysningen nøye, og tilpass CV'en for hver jobb. Sørg for å fremheve det som er mest relevant for akkurat den stillingen du søker på.

 • Hold deg innenfor 2 sider. Du kan også lage en kortere versjon på 1 side som du tar med på karrieredager.

 • Du kan finne maler for CV på nett eller i word (fil - ny).

Denne siden er skrevet som tradisjonelt oppsett på en CV, med tips og eksempler for hvert avsnitt i nedtrekksmenyer.

Innhold og oppsett

 1. Før opp punkter i hvert avsnitt i omvendt kronologisk rekkefølge, det vil si å sette det du har gjort senest øverst
 2. Utdannelse først. Studerer du nå, er det mest vanlig at utdannelsen står før arbeidserfaring. Et unntak er hvis arbeidserfaring er mer relevant for stillingen.
 3. Rekkefølge på resten av avsnitt avhenger av relevans til stillingen. Er det IT-kunnskaper, kurs du har tatt eller språkkunnskaper som er mest relevant? Plasser det som er mest relevant så tidlig som mulig.
 4. Referanser til slutt.

Navn og adresse

Navn Etternavn

Adresse 

Telefon / e-post

Født:

Tips til navn og adresse

Navn

Før opp navnet ditt med uthevet skrift og større skrift enn resten. Curriculum Vitae trenger du ikke å skrive, arbeidsgiver forstår at dette er din CV.

Bilde

Bilde på CV har blitt mer vanlig, men du må ikke ha det. Hvis du skal ha bilde, vil et profesjonelt, nøytralt bilde være å foretrekke. At noen tar det med mobiltelefon foran  en nøytral vegg er helt greit. Dropp gøyale bilder.

Kontaktinformasjon og fødselsdato

Før på adresse, telefonnummer og e-post og fødselsdato under navnet. Også lenke til din LinkedIn-profil, hvis du har en. Er ikke LinkedIn-profilen din oppdatert, kan det være lurt å gjøre det nå, da den trolig vil bli sett på. 

LinkedIn-profilen kan brukes som en generell CV som komplementerer den spissede CV'en du sender inn ved jobbsøknad. For tips til å lage seg en LinkedIn-profil, les mer på  siden vår "jobbsøkertips". 

Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner

1. Dette avsnittet er valgfritt, og kan være en anledning til å fremheve den kompetansen som er relevant for den aktuelle stillingen. På denne måten kan du fange leserens interesse helt fra starten.

2. Vi anbefaler ikke en oppramsing av generelle gode egenskaper. Her har du heller en mulighet til å spisse CV'en for akkurat den jobben du vil ha! Hold det kort og konkret, noen få setninger eller kulepunkter.

 

1.

 • Har benyttet VMware virtuelt nettverk og SAN i arbeid med nettverksinfrastruktur.
 • Erfaring med teamarbeid i IT-bedrift.
 • Snakker norsk og engelsk flytende.

2.

 • Gode kunnskaper innen Excel og BI-systemer.
 • Har arbeidet med budsjettering og rapportering på norsk og engelsk.
 • Har erfaring med formidling av fagkunnskap.

3.

 • Har erfaring med referatskriving fra møtevirksomhet.
 • Kan innhente og sammenfatte informasjon fra rapporter.

Utdanning

Utdanning

år - år     Grad og utdanningsprogram, navn på utdanningsinstitusjon

Studieretning. Kort beskrivelse av hva du har lært som er relevant for stillingen. Tittel og / eller tema i prosjektoppgave eller bachelor / masteroppgave. Eventuelt  utvekslingsopphold.   

Utdanning vgs

år - år     Videregående skole

 Fordypning. Eventuelle utvekslingsopphold  

Tips utdanning

Videregående skole tar du med for arbeidsgivere som er opptatt av å se om du har gjort noe mellom vgs og høyere utdanning. Utvekslingsopphold  kan si noe om språkkunnskap og kulturforståelse.

Beskriv hva som kan være relevant fra utdanningen på 2-3 setninger. Du kan hente tips til dette innhold fra  "læringsutbytte" på studieprogrammets nettsider.

Tidsrom: Er du ikke ferdig med utdannelsen, kan du skrive  "2023 - d.d." eller du kan sette når du forventer å være ferdig " 2023- 2026".

Ulike måter å fremstille sin kompetanse avhengig av hva som etterspørres i utlysning.

2017-2019     Master i statsvitenskap, NTNU

Alt 1. Masteroppgave om Kinas økonomiske vekst og effekten av økonomiske reformer med tittel «Politisk konsensus, særinteresser og økonomisk vekst. En komparativ analyse av Russland og Kina.»

Alt 2. Jeg har i mastergraden tatt flere emner i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. I tillegg til kvalitative metoder har jeg fordypet meg i kvantitative metoder som regresjon og analyse av paneldata. Masteroppgaven var en kvantitativ policystudie.

Tips til vgs

Videregående skole tar du med for arbeidsgivere som er opptatt av å se om du har gjort noe mellom vgs og høyere utdanning. Utvekslingsopphold  kan si noe om språkkunnskap og kulturforståelse.

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring

mnd. år - mnd. år     Stillingstittel, Arbeidssted

Stillingsandel. Beskriv kort arbeidsoppgaver og ansvar du har hatt. Prøv å beskrive dette slik at det er forståelig og fremstår som relevant for aktuelle arbeidsgiver.  

Tips arbeidserfaring

1. Her skriver du lønnet arbeid. Har du mye arbeidserfaring, kan du bruke overskriften relevant arbeidserfaring. Da kan du inkludere et eget avsnitt med annen relevant erfaring.

2. Ikke skriv hva arbeidsplassen (vi) gjorde i jobben, men hvilke arbeidsoppgaver du utførte, og hva slags ansvar du hadde. 

3. Føler du at du ikke har relevant erfaring? Du har garantert lært noe som er overførbart til en ny jobb. Om man presenterer sin erfaring på en smart måte, vil de fleste jobber gi deg relevant kompetanse. Prøv derfor å beskrive tidligere arbeidsoppgaver slik at det gir mening for arbeidsgiver der du søker jobb. Har du for eksempel tidligere jobbet i kafé, kan det hende at din oppgave med å smøre baguetter er lite relevant for en ny arbeidsgiver. Men din erfaring med kundekontakt kan være nyttig. Har du også hatt ansvar for kasseoppgjør, forteller det at sjefen din stolte på deg. Har du erfaring med telefonsalg, kan du ha opparbeidet deg gode kommunikasjonsevner. Eller blitt god til å håndtere stressede situasjoner. Se også eksempler under.

4. Noen har hatt sommerjobber i mange år allerede, og lurer om de skal skrive alt på sin CV. En tommelfingerregel er å inkludere 10 år tilbake i tid hvis det er relevant for stillingen, og 5 år hvis det ikke er relevant. Men det er ingen fasit.

 1. Butikkmedarbeider i matbutikk: Ansvar for bestilling av varer, kasseoppgjør, og for åpning og stenging av butikken. Bisto i opplæring av nyansatte.
 2. Leksehjelp: Hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg i matematikk for 3 elever på ungdomskolenivå.
 3. Assistent ved Storheim Folkehøyskole: Jobbet i et team på 10 studenter og ansatte som hadde ansvar for aktiviteter ved mottak av nye elever.

Frivillig arbeid og tillitsverv

Frivillig arbeid og tillitsverv

mnd. år - mnd. år     Tittel, Organisasjon

Stillingsandel. Beskriv kort hva slags organisasjon det er. Arbeidsoppgaver og ansvar. Eventuelt resultater.  

IT-kunnskaper

Mange har eget avsnitt om IT-kunnskaper. Vi anbefaler ikke å vurdere nivå på din egen kunnskap her, men heller liste opp programvare, programmeringsspråk og analyseverktøy du behersker.

Kurs og sertifikater

mnd. år     Kurstittel, Kursholder

Innhold i kurset, eventuelt sertifisering.  

Språk

Språkkunnskap. Beskriv nivå på kunnskapen med ord (morsmål, flytende, meget godt, grunnleggende) i stedet for koder og tall.

Eksempel språk

Norsk: Morsmål
Engelsk: Meget godt skriftlig og muntlig
Spansk: Behersker muntlig

Annet

Annet

Noe annet du vil få frem om deg selv, som ikke er med tidligere i CV'en?

Tips til annet

1. Om du har førerkort, hvis det er relevant 

2. Førstegangstjeneste og svangerskaps – eller omsorgspermisjon kan settes her, husk da dato (mnd-år). 

3. Aktiv innen for eksempel idrett eller musikk/kunst

4. Reising

5. Andre fritidssysler

Referanser

Referanser

Skriv "Referanser oppgis på forespørsel" eller før opp: Fornavn, etternavn, stillingstittel, arbeidssted, telefonnummer.

Avklar alltid med dine referanser på forhånd, før du fører dem opp. 

Tips til referanser

Det har blitt mer vanlig å skrive "Referanser oppgis på forespørsel" på en CV du sender eller gir til en arbeidsgiver, for å ikke oppgi kontaktinformasjon før det er nødvendig. Det er sjeldent aktuelt å ringe referanser før etter intervjuet uansett. Blir du bedt om å oppgi referanser i stillingsutlysningen så gjør du selvfølgelig det.

1. Husk å spørre referansene før du oppgir dem.  2-3 referanser er nok.

2. Velg referanser som vil snakke godt om deg som person.

3. Det er fint om en av referansene kan si noe om deg som er faglig relevant for stillingen. Den andre kan f.eks. si mer om dine personlige egenskaper.

4. Gi beskjed til referansene dine hvis du blir innkalt til intervju, slik at de er forberedt på en telefon.

6. Det er vanlig å bruke tidligere leder som referanse. Men du kan også bruke faglig veileder, kolleger, lærere eller andre som kan fortelle noe om det som kan være relevant for stillingen.

 • Beskriv kort hvilke arbeidsoppgaver NN har hatt hos dere.
 • Hvordan mener du NN har løst disse oppgavene?
 • Hvordan vil du beskrive NN som person og hvordan fungerer vedkommende sosialt?
 • Har du erfaringer med hvordan NN fungerer i prosjekt eller i teamarbeid? Hvilken rolle tar NN i slike arbeidsformer?
 • Hvordan samarbeider NN med overordnede, underordnede eller kollegaer på samme nivå?
 • Hvordan jobber NN? Selvstendig? Søker NN lett råd hos andre?
 • Hvordan håndterer NN stressede situasjoner?
 • Fikk NN nye eller endrede oppgaver i tiden hos dere? Hvordan taklet NN denne omstillingen?
 • Ville du ha ansatt NN på nytt? Hvorfor / hvorfor ikke?

Sjekkliste for CV

Sjekkliste for CV

 1. Oppsettet er strukturert og lett å lese
 2. Jeg har brukt samme stil og font gjennom hele CV’en
 3. CV'en er på samme språk som i stillingsutlysningen
 4. Jeg har tilpasset beskrivelsene til den aktuelle stillingen
 5. Jeg eller andre har korrekturlest CV’en
 6. CV’en er ikke på mer enn 2 sider
 7. Bildet ser profesjonelt ut med nøytral bakgrunn

Les utlysninger

Finn utlysninger

Det finnes mange kanaler der du kan finne aktuelle utlysninger. Her er noen av dem:

Som NTNU-student kan du også bruke: 

Kurs

Kurs

Vi holder kurs innen ulike tema ved jobbsøkerprosessen. 

Mer informasjon og påmelding

e-kurs CV- skriving

e-kurs om CV-skriving

NTNU karriere - lokal social media