Bakgrunn og aktiviteter

Jeg tilbyr karriereveiledning til NTNU-studenter. Tema for samtalen kan være:

 • Jobbsøkerprosessen 
 • Bevisstgjøring av din kompetanse
 • Tilbakemelding på jobbsøknad / CV
 • Utdanningsvalg
 • Mestring av studier

For å bestille karriereveiledning, ta kontakt med meg på linda.m.hjelle@ntnu.no

I tillegg tilbyr jeg karriererelaterte kurs og webinarer for NTNU- studenter. Meld deg på kurs/webinar, her: https://www.ntnu.no/karriere

Som rådgiver innen tilrettelegging, jobber jeg blant annet med:

 • Veiledning for studenter med særlige behov.
 • Tilrettelegging av studiesituasjonen - informasjon, tiltak og hjelpemidler.
 • Bistå fakultet/institutt i arbeidet med å finne hensiktsmessige tilretteleggingsløsninger.
 • Kurs/gruppetilbud.
 • Ressursgruppe for studenter med aspergers/ADHD
 • Les mer om tilrettelegging på vår nettside: https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging