Bakgrunn og aktiviteter

Jeg tilbyr karriereveiledning til NTNU-studenter. Tema for samtalen kan være:

  • Jobbsøkerprosessen 
  • Bevisstgjøring av din kompetanse
  • Tilbakemelding på jobbsøknad / CV
  • Utdanningsvalg
  • Mestring av studier

For å bestille karriereveiledning, ta kontakt med meg på linda.m.hjelle@ntnu.no

I tillegg tilbyr jeg karriererelaterte kurs og webinarer for NTNU- studenter. Meld deg på kurs/webinar, her: https://www.ntnu.no/karriere

Som rådgiver innen tilrettelegging, jobber jeg blant annet med:

  • Veiledning for studenter med særlige behov.
  • Tilrettelegging av studiesituasjonen - informasjon, tiltak og hjelpemidler.
  • Henvisning til utredning av lese- og skrivevansker.
  • Kurs/gruppetilbud.
  • Bistå fakultet/institutt i arbeidet med å finne hensiktsmessige tilretteleggingsløsninger.

Les mer om tilrettelegging på vår nettside: https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging