Begynne som student

Foto av studenter som prater sammen

Å begynne som student

Å begynne som student

Overgangen fra videregående skole til universitet er spennende og lærerik, både når det gjelder studiene og studentlivet. Mange har flyttet til ny by og bor uten foreldre for første gang. Frihetsfølelsen det gir å være sjef i eget liv 24 timer i døgnet er for de fleste god. Men det kan også oppleves vanskelig å komme seg opp om morgenen, passe på egen økonomi og lage en god tidsplan som fungerer for studier, jobb og fritid. Studietilværelsen har et annet krav til selvstendighet og ansvar enn du kanskje har opplevd tidligere, og samtidig en mulighet for en ny type frihet. Gled deg over din nye tilværelse!

Fra beste elev til...

Noen har vært blant de beste elevene i klassen på videregående skole, og forventer like gode resultater nå. Husk at på universitetet møter du andre som har vært like gode på skolen som deg, og forventninger og krav er høyere enn tidligere. Du kan oppleve mindre faste rammer på universitetet i forhold til videregående skole, og du må selv disponere tiden og yte selvstendig arbeidsinnsats og jobbe mer strukturert.

Studievaner

For at du skal jobbe bra med studiene dine, må du ha det godt og trives. Og da trenger du en god balanse mellom arbeid og fritid. Det å lage en oversikt over hva du bruker tiden til, kan hjelpe deg med å planlegge hverdagen slik at du blir effektiv.
Du skal også finne ut av hvilke studievaner som fungerer best for deg. På universitetet er pensum større, og du må selv trekke ut og oppnå forståelse for den informasjonen som er mest relevant. Samtidig kan du nå fordype deg mer i det som interesserer deg. Finn mer om studievaner i lenke under.

Studievaner

Foto tenkende jente

Motivasjon

Motivasjon er viktig for å mestre, og mestring er viktig for din motivasjon. Skulle motivasjonen din svikte, minn deg på hvorfor du startet utdanningen du valgte. Alle fag er ikke like interessante, men prøv å finne sammenhengen mellom hele studiet og mulighetene det gir deg i arbeidslivet og det du har lyst å jobbe med. Motivasjonen kommer ikke alltid av seg selv, men den kan komme fra å ha gjennomført en arbeidsoppgave. At du faktisk gjør noe, kan gi lyst til å lære mer og å gjøre en større innsats. Så prøv å sette i gang arbeidet: få en oversikt, lag små delmål som er gjennomførbare og jobb variert. Start med en arbeidsøkt på 10 - 15 minutter i første omgang, da er du i gang.

Bli kjent med andre

Det å bli kjent med nye mennesker kan virke overveldende for noen når man begynner på universitetet. Det er nok likevel lurt å investere tid til dette. Benytt deg av fadderuka med ulike typer arrangement når du starter studiene. Inviter andre med på aktiviteter eller til kantina for en kopp kaffe eller lunsj.  Avtal gjennomgang av pensum sammen med medstudenter for å få et annet perspektiv.  Eller les sammen med studenter fra andre studieprogram for å motivere hverandre til fremdrift - og for å ha det hyggelig. Det å ha det bra sosialt kan være bra for motivasjonen.
Gjør noe på fritiden som kan gi deg overskudd til studiene. Det kan være at du finner noe som interesserer deg i en av NTNUs mange studentorganisasjoner.

Utnytt studietiden din

Utnytt studietiden din

Studietiden din er uendelig mye mer enn studier. Å engasjere seg i noe ved siden av studiene er både gøy og lærerikt. Du blir også bedre kjent med deg selv og hva du liker.

Foto av studentsangkoret PirumFoto: Kai T. Dragland

Frivillige verv

Arbeidsgivere er interessert i ditt engasjement ved siden av studiene, og det kan ha betydning for dine muligheter i arbeidslivet. Studiestedene har mye å by på, se oversikt over studentorganisasjoner ved NTNU

Erfaring fra sommerjobber og deltidsjobber

Det kan være lurt å ha arbeidserfaring når du skal begynne å søke fast jobb. Finn deltidsjobber, sommerjobber og samarbeidspartnere for prosjektoppgaver i vår arbeidslivsportal NTNU Bridge.

Fordelene med jobberfaring i studiene er at:

 • du viser at du er engasjert på andre områder enn dine studier
 • du utvikler egenskaper som kan være relevante for en jobb etter studiene
 • du får erfaring og lærer mer om deg selv og hva du vil
 • du får kontakter som kan være gjensidig nyttig senere i karrieren
 • mulige fremtidige arbeidsgivere kan bli kjent med deg og din kompetanse
 • du får kunnskap om arbeidslivet og muligheter i arbeidsmarkedet

Nettverksbygging

Nettverksbyggingen kan ha betydning for dine jobbmuligheter og gjør deg styrket i et raskt skiftende arbeidsmarked. Du møter mange mennesker gjennom studietiden, som for eksempel medstudenter, faglærere og bedriftsrepresentanter. I tillegg kan du få nettverk gjennom frivillig arbeid, deltidsjobber eller oppgavesamarbeid med bedrifter. Dette er mennesker som kan gi deg muligheter i din karriere. La dem få vite hvem du er og hva du kan bidra med. Husk også at den beste måten å bygge et sterkt nettverk på er ved å hjelpe andre. 

Du kan også bygge nettverk gjennom LinkedIn eller andre sosiale medier. Følg bedrifter eller mennesker som interesserer deg. Vis engasjement og våg å dele kunnskap, så blir du lagt merke til! Les mer under jobbsøkertips.

Hvorfor ikke ha et nettverk med tidligere NTNU-studenter? Gjennom NTNU Alumni kan du lære av andres erfaringer eller teste ut en mulig fremtidig arbeidsdag ved å være jobbskygge.

 


Veiledningstilbud ved NTNU

Veiledningstilbud ved NTNU

Studieveilederen på ditt studieprogram er den første du kan kontakte når du har spørsmål om studiene dine. I tillegg har du som student mange andre veiledningstilbud.

Veiledningstilbud på NTNU

Noen vanlige spørsmål fra nye studenter

Noen vanlige spørsmål fra nye studenter

 1. Hvordan skal jeg klare å lese engelsk pensum? Det venner du deg fort til, og bøkene er ofte oversiktlige med bl.a. gode sammendrag.

 2. Jeg kjenner ingen på universitetet, hva gjør jeg? Delta gjerne i aktiviteter på ditt studieprogram helt fra starten av semesteret, du kan involvere deg i linjeforeninger eller søk opp aktiviteter du liker i ulike studentorganisasjoner. Invester tid i starten for å bli kjent med andre.

 3. Jeg er ikke sikker om jeg har valgt riktig studie. Det er vanlig å være usikker på studievalget sitt i starten av studiene.Gi det litt tid før du bestemmer deg for om du vil skifte retning. Les mer om usikkerhet rundt studievalget og det å skifte retning. Snakk med studieveileder på ditt program eller ta en samtale med NTNU Karriere om utdanningsvalg.

 4. Hva kan jeg bli? Flott at du tenker på det fra starten av ditt studieløp! For karriere er hele ditt livsløp, det du har gjort til nå og dine videre valg fremover. Du kan lese mer om det her.

 5. Ting er litt vanskelig for meg nå, hvem kan jeg prate med? Du kan prate med studieveileder på ditt studieprogram og med veiledere ved NTNU Karriere. I tillegg har Studentsamskipnaden rådgivningstilbud på campus og psykolog.

Veiledning fra NTNU Karriere

Veiledning fra NTNU Karriere

Ønsker du noen å snakke med noen om valg av utdannelse eller karrieremuligheter? Møt en av våre karriererådgivere i Trondheim. Vi kan også ta veiledning over skype eller telefon.

Hva slags jobb har tidligere studenter på NTNU fått?

Hva slags jobb har tidligere studenter på NTNU fått?

 

I NTNUs kandidatundersøkelse 2019 har 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU i tidsrommet 2016-2018 svart på spørsmål om blant annet:

 • hvilken bransje de jobber i
 • lønn
 • arbeidlivskontakt i studietiden
 • arbeidslivsrelevans i utdanningen
 • hvor raskt de kom i arbeid

Resultater

Du kan hente ut detaljerte data helt ned på hvert studieprogram i nettportalen som du finner under.

NTNUs kandidatundersøkelse 2019 

Kontakt