Grader

Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe

Grader

Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe har fem grader.

Svenn

Alle som har tatt en sivilingeniør/master-grad ved ITK har rett til å bære ordenens jakkemerke, som er en pin utført i sølv.

De har også rett til å bære tittelen Svenn av Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe.

Ridder

Alle som har tatt en doktorgrad ved ITK har rett til å bære ordenens jakkemerke, en pin utført i gull, og får et diplom som bekreftelse på sin verdighet i ordenen.

De har også rett til å bære tittelen Ridder av Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe.

Æresridder

Personer som i særlig grad har bidratt til å fremme kybernetikkens utbredelse, herunder instituttets professorer, kan tildeles ordenens jakkemerke – en pin utført i gull og diplom som bekreftelse på sin verdighet i ordenen  Denne rang er sidestilt med riddere.

Graden kan gis til personer som ikke har tatt doktorgrad ved ITK, men som likevel har bidratt i særlig grad til å fremme kybernetikkens utbredelse.

Æresridder kan også tildeles personer som ikke tidligere har tittelen ridder og som har vært ansatt ved ITK i 10 år eller mer, og som går av med pensjon mens de fremdeles er ansatt.

De har også rett til å bære tittelen Æresridder av Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe.

Mester

Tidligere studenter ved ITK som har gjort seg særlig bemerket ved å etablere nytt og levedyktig næringsliv. Som kriterium for verdighet til denne heder er definert:

  • Har gjennom forskning og bruk av kybernetikkens prinsipper skapt nye metoder, prosesser eller produkter
  • og har utviklet disse til praktisk realisasjon i form av ett eller flere selskaper i Norge eller utenlands
  • eller ved dannelse av nye, betydelige forretningsområder i allerede eksisterende organisasjoner.

Disse kan tildeles ordenens jakkemerke, en pin utført i gull med ventil, og får et diplom som bekreftelse på deres verdighet i ordenen.

Denne graden ble innført ved ITKs 50-årsjubileum i 2004.

De har også rett til å bære tittelen Mester av Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe.

Kommandør

Personer som i sjelden grad har bidratt til å fremme kybernetikkens utbredelse.

Denne rang er over Riddere.

Disse kan tildeles ordenens jakkemerke, en pin utført i rødt gull med bånd i grønt, og får et diplom som bekreftelse på deres verdighet i ordenen.

De har også rett til å bære tittelen Kommandør av Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe.