Tildelinger

Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe

Tildelinger

Liste over tildelinger av ordenen Den Gyldne Tilbakekoblede Sløyfe (DGTS) siden etableringen i 1994.

Svenn

 • Alle med sivilingeniør/mastergrad fra instituttet.

Ridder

 • Alle med doktorgrad fra instituttet.

Æresridder

 • Rudolf E. Kalman (1998)
 • Karl J. Åström (1999)
 • Petar V. Kokotovic (2004)
 • Dale E. Seborg (2004)
 • Morten Hovd (2009)
 • Alf Brubak (2010)
 • Henk Nijmeijer (2011)
 • Mogens Blanke (2018)

Mester

 • Magne Fjeld (2004)
 • Bjørn A. Fossum (2004)
 • Thor Hukkelås (2004)
 • Mathias Håndlykken (2004)
 • Nils Albert Jenssen (2004)
 • Kjell Kristoffersen (2004)
 • Terje Ernst Mikalsen (2004)
 • Jan Sigurd Otterlei (2004)
 • Ragnvald Otterlei (2004)
 • Tore Planke (2004)
 • Veroslav Sedlak (2004)
 • Rolf Skår (2004)
 • Vidar Solli (2004)
 • Tor A. Svanes (2004)
 • Steinar Sælid (2004)
 • Bengt Thuresson (2004)
 • Hans Olav Torsen (2004)

Kommandør

 • Jens G. Balchen (tildelt på hans 80-årsdag i 2006)