Litteratur, teknologi og medier

Litteratur, teknologi og medier

Litteratur og kart. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Vi er en forskergruppe med en felles interesse for hvordan litteratur utveksler med sine mediale og teknologiske omgivelser. 

Forholdet mellom litteratur, teknologi og medier er omfattende og berører en rekke forskjellige studieområder: Materielt og historisk er vi opptatt av hvordan litteratur har fulgt skrift- og trykketeknologienes utvikling. Uttrykksmessig undersøker vi blandingsformer der tekst, lyd og bilde kombineres – fra skillingsvisen til tegneserieromanen. Tematisk fokuserer vi på hvordan litterære tekster fremstiller forholdet mellom mennesket og dets medier/teknologier.

Forskergruppens medlemmer har forskjellige interesseområder og ekspertise. For tiden arbeider vi særlig innenfor disse områdene:

  • Grafisk litteratur
  • Litteraturgeografi
  • Litteratur og helse
  • Digital humaniora
  • Skillingsviser
  • Modernisme/modernitet
  • Mediearkeologi
  • 1800-tallslitteratur

Vi er involvert i flere pågående forskningsprosjekter:

Er du interessert i å skrive Ph.D.-avhandling i litteraturvitenskap og lurer på hvordan ditt prosjekt kan knyttes til vår forskergruppe? Ta kontakt med en av oss.