GraL –Grafisk litteratur

GraL –Grafisk litteratur

Gruppen består av medlemmer fra ISL, ILU og UB som alle har forskningsinteresser knyttet til interaksjonen mellom skrift og bilde i litterære verk.

Grafisk litteratur er her forstått som en samlebetegnelse for tekster med sterke visuelle elementer, som bildebøker og tegneserielitteratur. I de nordiske landene er dette en del av både voksen-, barne- og allalderlitteratur som er i sterk vekst.

Et viktig mål for gruppen er å utvikle et teoretisk og metodisk apparat for å undersøke grafisk litteratur i dens mange former. Vi arbeider primært med nordisk litteratur, men i et komparativt perspektiv. Forskningsinteressene våre inkluderer:

  • Grafisk litteratur som kunstform og fortelleform.
  • Virkelighetsfremstillinger, selvbiografi og autofiksjon.
  • Adaptasjonsstudier.
  • Tverrfaglige tilnærminger, f.eks til det medisinske feltet (Graphic Medicine er et etablert tverrfaglig forskningsfelt internasjonalt).
  • Didaktiske tilnærminger.
  • Formidling av grafisk litteratur, f.eks. i museum, bibliotek og i undervisningssammenheng.

Mini calevent portlet

Arrangement