Utvikle et Ph.D.-, postdok. eller MA-prosjekt med oss?

Ph.D.

Et Ph.D.- eller postdoktor-prosjekt tilknyttet ImagiNation vil kunne utformes på en rekke forskjellige måter, med utgangspunkt i kandidatens interesser og ekspertise. Så lenge prosjektet har en litteraturgeografisk forankring i ImagiNations overordnede forskningsspørsmål (se prosjektbeskrivelsen), vil forfatterskapsstudier, sjangerstudier, periodestudier, bokhistoriske, mediehistoriske eller tematisk orienterte studier, alle være mulige innganger.

Vi vil også være interessert i prosjekter som tar for seg geografiske forestillinger i oversatt litteratur, så vel som prosjekter som undersøker forestillinger om «utlandet» i periodens norske/nordiske litteratur.

Nasjonalbibliotekets digitale boksamling er en viktig ressurs for ImagiNation, men vi krever ikke at alle prosjektdeltakere bruker metoder og perspektiver fra digital humaniora.

Temaer til inspirasjon:

Listen nedenfor er kun ment til inspirasjon. Alle temaene kan utvikles, spesifiseres og anvendes på større eller mindre studieobjekter.

 • Litterære sentra og periferier i nordisk 1800-tallslitteratur: Hvilke steder, land og regioner ble ofte beskrevet? Hvordan? Hvorfor? Og hvilke steder, land og regioner ble ignorert av nordiske forfattere?
 • Litteratur, geografi og nasjonalisme: Hva slags Norge er det som beskrives i litteraturen fra grunnloven til unionsoppløsningen, og på hvilke måter har 1800-tallets litterære geografi blitt formidlet i norske litteraturhistorier fra 1800-tallet til i dag?
 • Hvilke forestillinger om andre kontinenter sirkulerte i nordisk 1800-tallslitteratur, og hvilke funksjoner hadde disse forestillingene?
 • Litteratur, geografi og teknologi: på hvilke måter preget ny infrastruktur og teknologi måten man skrev og tenkte om sted og rom på?
 • Litteratur, geografi og kjønn: Er de forestilte geografiene i nordisk 1800-tallslitteratur kjønnede forestillinger? I så fall, på hvilke måter?
 • Hvordan blir Norge fremstilt i skjønnlitteraturen frem mot frigjøringsåret 1905?
 • Geografiske konflikter i nordisk 1800-tallslitteratur (by vs. land, kyst vs. innland)?
 • Hjemmet som sted i norsk 1800-tallslitteratur.
 • Veiens kronotop i norsk 1800-tallslitteratur.
 • Fiktive steder i norsk/nordisk 1800-tallslitteratur.
 • Teori/metode: Hva kan vi lære av å bruke digitale kartverktøy til å utforske litteratur?

Ta kontakt med Anders Skare Malvik, telefon +47 91373758, epost anders.malvik@ntnu.no om du er interessert i å søke.