Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved norskseksjonen på Institutt for lærerutdanning (ILU) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Jeg er utdannet ph.d. i nordisk litteraturvitenskap fra NTNU. 

Forskningsinteresser

 • Norsk 1800-tallslitteratur (1850-1900)
 • Nordisk samtidslitteratur
 • Litteratur og medisin / Litteratur og lov
 • Populærlitteratur (forbryterfortellingen, skrekklitteratur og gotikk, brevromanen)
 • Fiksjonstvetydige og hybride tekster
 • Litterær appropriasjon og diskursiv utveksling

Ph.d.-avhandlingen min har tittelen "Den fødte forbryter. Diskursive brytninger i fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i norsk litteratur og offentlighet 1890-1910". Avhandlingen er en litteraturvitenskapelig studie som undersøker fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i Norge i perioden omkring århundreskriftet 1900. Tekskorpuset inkluderer romaner, fagbøker, tidsskrifts- og avisartikler samt såkalte "forbryterfortellinger" om historiske kriminalsaker. Gjennom analysene belyses sentrale diskursive utvekslinger og brytninger mellom feltene vitenskap, litteratur og presse. Til sammen danner avhandlingen et bilde av kompleksiteten i hvilke forgreininger forestillingen om sammenhengen mellom kriminalitet og degenerasjon kunne få, og den gir ny kunnskap om forbryterfigurens kulturelle funksjoner i perioden. Samtidig utvides bildet av norsk litteraturhistorie og av sammenhengene mellom ulike deler av det litterære feltet og den bredere offentligheten.

Undervisning

For tiden underviser jeg i norskfaget ved grunnskolelærerutdanningen.

Jeg har tidligere undervist på bachelor- og masternivå innen nordisk og allmenn litteraturvitenskap. I undervisningen har jeg dekket de fleste sjangre og perioder.

Fordypningsfag jeg har bygget opp og undervist:

NORD2100 – Frykten i litteraturen

LITT2203/ALIT3303Det marginaliserte mennesket. Sykdom, galskap og kriminalitet i litteraturen fra 1880-1900.

Formidlingsvirksomhet og andre verv

Interessen min for norsk samtidslitteratur er stor og jeg er jevnlig involvert i formidlingsvirksomhet i form av forfattersamtaler, paneldebatter, litteraturfestival m.m. Jeg har også redaksjonell erfaring som medlem av redaksjonen for det studentdrevne tidsskriftet riss - tidsskrift for språk og litteratur samt som forlagskonsulent. Som student satt jeg også i styret for Fagutvalget for nordistikk og allmenn litteraturvitenskap (FINAL) og Studentmållaget i Nidaros (SmiN).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Warberg, Silje. (2016) Den fødte forbryter : diskursive brytninger i fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i norsk litteratur og offentlighet 1890-1910. 2016. ISBN 978-82-326-1974-0.

Andre

 • Warberg, Silje. (2017) Mennesket og naturen. Forfattersamtale med Morten Strøksnes, James Rebanks og Fredrik Sjöberg . Norsk litteraturfestival; Lillehammer. 2017-06-02.
 • Warberg, Silje. (2017) Paneldebatt om Linnea Myhres "Hver gang du forlater meg" (2016). Bokstavelig talt . Litterært Kollektiv; Studentersamfundet. 2017-01-19.
 • Warberg, Silje. (2017) «Symbolic Forms in Representations of ´True Crime´1832-1904. A Case Study”. La loi comme forme symbolique. Transformations contemporaines des systèmes juridiques . EHESS; Paris. 2017-01-13 - 2017-01-14.
 • Warberg, Silje. (2017) Togreisen som midtlivskrise. Om Michèle Lesbres Le canapé rouge (Den røde sofaen) (2007). Litteraturtog til Lillehammer . Litteraturhuset i Trondheim; 2017-05-31.
 • Warberg, Silje; Reinertsen, Maria. (2017) Doktoren svarer: Skurk eller nurk? Det var en gang at fire kioskromaner fikk satt en drapsdømt fri. Morgenbladet [Avis]. 2017-02-10.
 • Warberg, Silje. (2016) Sykdommen, litteraturen, livet. En samtale med Linnéa Myhre og Finn Skårderud. Forfattersamtale . Litteraturhuset i Trondheim; Trondheim folkebibliotek. 2016-10-13.
 • Warberg, Silje; Naveen, Mala. (2016) Hvem drepte Mor Sletten?. Aftenposten/Adresseavisen [Avis]. 2016-04-18.
 • Warberg, Silje. (2015) Litteratur og sykdom. Samtidslitteratur på resept . Trondheim folkebibliotek; Folkeiblioteket i Malvik; Melhus; Midtre Gauldal;Skaun;. 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Warberg, Silje. (2015) "Om å skrive Camilla". Forfattersamtale med Mona Høvring. . Æ Å Trondheim litteraturfestival; Trondheim kunstmuseum. 2015-05-09.
 • Warberg, Silje. (2015) Unimaginable Crime and Imaginary Criminals. The Thorvald Sletten Matricide Case 1899-1907. Parricide in past and present Nordic society . NOS-H; Oxford, St Anne's College. 2015-07-05 - 2015-07-08.
 • Warberg, Silje. (2014) Sevlegutten og hans brors sønnesønn Knut Ryentveit. Fiksjonaliserte fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i forbryterfortellingen fra århundreskiftet 1800-1900. Prosjektseminar for Galskapens fengsel / The Mental Machine . Øyvind Thomassen; Sørnesset, Rondane. 2014-10-02 - 2014-10-04.
 • Warberg, Silje; Brandtzæg, Siv Gøril; Kolderup, Trude; Fodstad, Lars August. (2014) Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Carl Frode Tillers "Innsirkling III". Bokstavelig talt . Kulturutvalget ved Studentersamfundet; Trondheim. 2014-09-10.
 • Warberg, Silje; Bugge, Mikkel. (2014) Forfattersamtale med Mikkel Bugge. Forfattersamtale med Mikkel Bugge . Norsk forfattersentrum Midt-Norge og Kulturutvalget, Student; Trondheim. 2014-04-03.
 • Warberg, Silje. (2013) «A wild and great criminal” or “a masterpiece of practical judical wit”? The Sevle case in law and literature. Technologies of Remembering . ESTET-forskerkurs; New York. 2013-05-07 - 2013-05-09.
 • Warberg, Silje. (2013) Frykten for forfallet. Fremstillinger av kriminalitet og degenerasjon i Samtiden i 1890-årene. NorLit-konferansen 2013. Litteratur og terror . NorLit; NTNU Trondheim. 2013-08-22 - 2013-08-24.
 • Warberg, Silje. (2013) “I know this: we all deserve to die”. The missing confession in Sævle-Gutten (1896). SASS Conference 2013 . Society for Advancement of Scandinavian Studies (SASS); San Francisco. 2013-05-02 - 2013-05-04.
 • Warberg, Silje; Brandtzæg, Siv Gøril. (2013) Kritisk blikk på 'Norges første roman': Siv Gøril Brandtzæg og Silje Warberg dissekerer Camilla Colletts "Amtmandens Døtre". fagkveld . Fagutvalet; Tulla Fischer. 2013-04-03.
 • Warberg, Silje; Fløgstad, Kjartan. (2013) Årets hagegjest. Kjartan Fløgstad les og samtaler med Silje Warberg. Litterær hagefest i Adrianstua . Norsk forfattersentrum; Adrianstua, Ringvebukta. 2013-08-25.
 • Warberg, Silje. (2012) Kriminalitet og degenerasjon i litteraturen. Prosjektseminar for Galskapens fengsel / The Mental Machine . Øyvind Thomassen; Sørnesset, Rondane. 2012-02-24 - 2012-02-26.
 • Warberg, Silje. (2012) Sævlid-gutten. Diskursive brytninger i 1890-tallets hybridlitteratur. IASS' 29. konferanse. Litteratur og lov . International Association for Scandinavian Studies; Riga og Daugavpils. 2012-08-07 - 2012-08-11.