Bacheloroppgåven

Bacheloroppgåve

Studenter samarbeider. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Alle som tek ein bachelorgrad ved Institutt for språk og litteratur, skriv ei bacheloroppgåve innanfor det studiefaget ein tek fordjuping i. Meir informasjon om oppgåva og fristar finn du i emneskildringa.

Oppgåva er ulikt organisert innanfor forskjellige studieprogram. Du bør derfor kontakte ein faglærar eller studierettleiar for å vere sikker på at du får korrekt og oppdatert informasjon.

Du kan levere ei ny bacheloroppgåve for å forbetre karakteren. 

Dersom du ikkje har bestått og ønskjer å skrive ei ny oppgåve, kan du ikkje levere ein forbetra versjon av oppgåva. Du må velje ei heilt ny problemstilling.

Generell info om bacheloroppgåver ved NTNU

Bacheloroppgave

Du skriv bacheloroppgåva i løpet av det tredje studieåret ditt (5. eller 6. semester). Du må derfor velje eit tema for oppgåva som du kan knyte til eit påbyggingsemne som vert undervist det aktuelle semesteret.

Du skal følgje undervisninga i emnet og innfri obligatoriske arbeidskrav samstundes som du skriv bacheloroppgåva. Du leverer bacheloroppgåva under ein eigen eksamenskode: ENG2900 Bacheloroppgåve i engelsk for lektorstudentar. I tillegg melder du frå om kva for eit emne du vil knyte bacheloroppgåva til, i skjemaet Bacheloroppgåva i engelsk – registrering av emne.

Det faglege innhaldet i bacheloroppgåva di vil altså avhenge av kva for eit emne du følgjer undervisninga i.

Meir informasjon om oppgavå finn du i emnebeskrivelsen, ENG2900.

 

Du skriv bacheloroppgåva i løpet av det tredje studieåret ditt (6. semester). Du må derfor velje eit tema for oppgåva som du kan knyte til eit påbyggingsemne som vert undervist det aktuelle semesteret.

Du skal følgje undervisninga i emnet og innfri obligatoriske arbeidskrav samstundes som du skriv bacheloroppgåva. Du leverer bacheloroppgåva under ein eigen eksamenskode: NORD2901 Bacheloroppgåve i nordisk for lektorstudentar. I tillegg melder du frå om kva for eit emne du vil knyte bacheloroppgåva til, i skjemaet Bacheloroppgaven i nordisk - registering av emne.

Det faglege innhaldet i bacheloroppgåva di vil altså avhenge av kva for eit emne du følgjer undervisninga i.

Meir informasjon om oppgavå finn du i emnebeskrivelsen, NORD2901.