Bacheloroppgaven

Bacheloroppgaven

Student på biblioteket

Alle som tar en bachelorgrad ved Institutt for språk og litteratur, skriver en bacheloroppgave innenfor det studiefaget man tar fordypning i. 

Mer informasjon om oppgaven finner du i emnebeskrivelsen og/eller i pensumheftet for studiefaget ditt. Oppgaven er ulikt organisert innenfor forskjellige studieprogram. Du bør derfor kontakte en faglærer eller studieveileder for å være sikker på at du får korrekt og oppdatert informasjon.

Bacheloroppgaven skrives normalt i sjette og siste semester av bachelorgraden. Fristen for å levere oppgaven finner du i emnebeskrivelsen.

Det gis anledning til å levere en ny bacheloroppgave for å forbedre karakter. 

Dersom du fikk ikke bestått og ønsker å skrive en ny oppgave, kan du ikke levere en forbedret versjon av oppgaven du skrev første gang, men du må velge en helt ny problemstilling.

Generell info om bacheloroppgaver ved NTNU

Lektorstudenter i engelsk og nordisk skal skrive bacheloroppgaven i tilknytning til et fordypningsemne som blir undervist i sjette semester.

Mer informasjon finner du nedenfor:
 

Bacheloroppgave

Du må skrive bacheloroppgaven din i løpet av det tredje studieåret på lektorutdanningen (femte eller sjette semester). Du må derfor velge et tema for oppgaven som kan knyttes til et av følgende påbyggingsemner i engelsk:

ENG2153 Tilegnelse av første- og andrespråk (høst, femte semester)  

ENG2123 Oversettelse, ENG2303 Litteratur og nasjon, ENG2502 Tekst, kultur, kontekst (vår, sjette semester).

Du kan kun velge blant disse emnene. Temaet ditt skal godkjennes av faglærer i påbyggingsemnet du velger å knytte oppgaven din til, og du skal følge undervisningen i emnet samtidig som du skriver bacheloroppgave. Du leverer bacheloroppgaven under en egen eksamenskode: ENG2900 Bacheloroppgave i engelsk for lektorstudenter (7,5 studiepoeng).

Det faglige innholdet i bacheloroppgaven din vil altså avhenge av hvilket påbyggingsemne du følger undervisningen i.

Her melder du fra om hvilket påbyggingsemne du vil knytte bacheloroppgaven din til.

Mer informasjon om oppgaven finner du i emnebeskrivelsen for bacheloroppgaven på NTNUs emnesider. Søk på emnekoden ENG2900.

Eksempel: Dersom du ønsker å skrive bacheloroppgave i engelsk om et tema knyttet til emnet ENG2303 Historie og nasjon, som blir undervist i vårsemesteret, må du skrive bacheloroppgaven din om våren. Du registrerer undervisningsmelding i ENG2303 i Studentweb og avtaler et tema for bacheloroppgaven din med faglærer. Deretter fyller du ut skjemaet Bacheloroppgave i engelsk for lektorstudenter – registrering av emne for å rapportere tema for bacheloroppgaven din til instituttet. Samtidig registrerer du vurderingsmelding i ENG2900

Du må skrive bacheloroppgaven din i sjette semester på det tredje studieåret av lektorutdanningen. Studentene må skrive bacheloroppgaven i tilknytning til et påbyggingsemne som blir undervist i vårsemesteret (sjette semester).

Du skal følge undervisningen i emnet og innfri de obligatoriske arbeidskravene som gjelder for det påbyggingsemnet du følger undervisningen i samtidig som du skriver bacheloroppgave. Du leverer bacheloroppgaven under en egen eksamenskode: NORD2901 Bacheloroppgave i nordisk for lektorstudenter (7,5 studiepoeng). I tillegg melder du fra om hvilket påbyggingsemne du vil knytte bacheloroppgaven her: skjemaet

Det faglige innholdet i bacheloroppgaven din vil altså avhenge av hvilket påbyggingsemne du følger undervisningen i.

Mer informasjon om bacheloroppgaven i nordisk for lektorstudenter finner du i emnebeskrivelsene på NTNUs emneside.