Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Landrø, Kristin. (2015) Hvordan kan karriereutvikling settes på agendaen og bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg?. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.

Rapport/avhandling

  • Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin. (2015) Studieveiledning for NTNU-studenter - status og utfordringer. 2015. ISBN 978-82-7575-200-8.