Toppbanner CERG

ExPlas smacktop


ExPlas – Exercised Plasma to Treat Alzheimer's Disease

ExPlas: Kan trent blodplasma hjelpe pasienter med Alzheimers sykdom?

Med ExPlas-studien – Exercised Plasma to Treat Alzheimer's Disease – ønsker vi å se om behandling med blodplasma fra godt trente personer kan ha gunstig påvirkning på hjernen til pasienter med Alzheimers sykdom.

Foto: iStock

Bakgrunn for studien

Alzheimers sykdom skyldes at hjerneceller dør. Vi vet ikke hvorfor dette skjer. Det er beregnet at over 100 millioner mennesker i verden kommer til å ha Alzheimers i 2050 – en tredobling fra dagens nivå.

Det finnes ingen kur mot Alzheimers sykdom, og vi må tenke nytt for å finne effektive behandlingsmetoder. Vi vet at god kondisjon og fysisk trening gjennom livet forbedrer kognitiv funksjon, bedrer livskvaliteten og reduserer risikoen for å få Alzheimers sykdom.

Vi vet ikke helt hvorfor trening har denne gunstige virkningen på hjernefunksjon. Men vi har en hypotese om at gunstige stoffer som skilles ut i blodet når man trener, trenger gjennom blod-hjerne-barrieren og virker positivt på hjernen.

Hvilken behandling gis?

Deltakerne i ExPlas har blitt henvist av fastlegen til nevrologisk poliklinikk ved St. Olavs hospital eller Innherred sykehus og oppfyller alle inklusjonskriterier ved undersøkelser av nevrolog.

Deltakerne vil enten få behandling med trent eller vanlig plasma fra friske blodgivere, eller med en fysiologisk infusjonsvæske. Verken deltakeren selv, pårørende eller helsepersonellet som følger deltakerne gjennom studien, vet hvilken behandling hver enkelt får før etter at studien er avsluttet. Det er det kun lege og forskningssykepleierne som har ansvar for selve blodoverføringen som gjør.

Alle deltakerne får behandling over totalt tre fireukersperioder de første året av studien, og i disse periodene gis det ukentlige injeksjoner.

Hvilke tester gjøres?

Både deltakere og pårørende får tett oppfølging på St. Olavs hospital i ett år, og vil også følges opp etter to og fem år. Det første året blir det mange oppmøter på sykehuset.

Deltakerne blir undersøkt svært grundig. Vi tester kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjon og språk. I tillegg gjennomfører vi nevrologisk undersøkelse, undersøker hjertet, tester fysisk kondisjon, tar MR-bilder av hjernen og tar blodprøver og prøver av ryggmargsvæsken.

Alle undersøkelsene gjentas etter seks måneder, ett år og to år. Blodprøver og testing av kondisjon, i form av en gangtest, gjøres i tillegg flere ganger i løpet av det første året.

Les forskningsartikkelen om hvordan vi gjennomfører ExPlas-studien:
Safety and efficacy of plasma transfusion from exercise-trained donors in patients with early Alzheimer’s disease: protocol for the ExPlas study


person-portlet

Prosjektledere

Atefe Rafiee Tari
Forskningsgruppeleder
atefe.r.tari@ntnu.no
+4748079041
Sigrid Botne Sando
sigrid.b.sando@ntnu.no
+4799041809
+4772575085
Ulrik Wisløff
Professor og leder av CERG
ulrik.wisloff@ntnu.no
+4772828113

Vitenskapelige publikasjoner ExPlas

Liste over vitenskapelige publikasjoner fra ExPlas

2022:

Tari, A. R., Berg, H. H., Videm, V., Bråthen, G., White, L. R., Røsbjørgen, R. N., Scheffler, K., Dalen, H., Holte, E., Håberg, A. K., Selbæk, G., Lydersen, S., Duezel, E., Bergh, S., Logan-Halvorstud, K. R., Sando, S. B., & Wisløff, U. (2022). Safety and efficacy of plasma transfusion from exercise-trained donors in patients with early Alzheimer’s disease: protocol for the ExPlas studyBMJ Open12(9), e056964.

 


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo